Scroll to top

En enkel spis för matlagning utomhus

”Swedish stove” i Ukraina. Bild: Väderstad

Ukraina har varit en betydande marknad för Väderstad i många år. Vaderstad Ukraine finns ungefär 20 mil söder om Kiev och har en hängiven skara medarbetare som före kriget marknadsförde Väderstads maskiner och delar. Medarbetarna finns överallt i landet med undantag för ockuperade områden.

En av Väderstads ingenjörer tog ett eget initiativ och konstruerade en enkel spis för matlagning utomhus. Den är i första hand tänkt som nödhjälp till människor som fått sina hus och lägenheter bombade och strömmen avskuren. Olika grupper, mest ingenjörer men också andra yrkesgrupper, svetsar dem på kvällstid. Hittills har över 100 personer varit med och tillverkat ungefär 750 spisar av material som är skänkt av Väderstads leverantörer. Vi har åtagit oss att sköta transporten till Ukraina, och Vaderstad Ukraine distribuerar dem. De har blivit en viktig del av vardagen för hårt drabbade ukrainare, och efterfrågan är mycket stor. Vi delar gärna med oss av ritningarna och skärfilerna till andra företag, och nu tillverkas samma kaminer av flera företag i Sverige och i utlandet.

Crister Stark med ett av de elverk som Väderstad tar emot och transporterar till Ukraina. Bild: Väderstad

I takt med att Ryssland har slagit sönder Ukrainas elnät och infrastruktur har nöden blivit mycket svår, och människor fryser ihjäl. Bristen på reservkraft är enorm. Från flera håll togs ett initiativ nästan samma dag. En lantbrukare, Lars-Håkan Jonsson nära Örebro, tog kontakt med oss och erbjöd sig att skänka ett stort reservelverk om vi kunde ordna transport och se till att det kom fram till en plats där det behövdes. Leif Karlsson i Örebro hörde av sig och ville bidra om vi kunde hjälpa till att få ut reservkraft till några av de mest behövande i Ukraina. Våra egna funderingar hade gått i samma riktning. Vi frågade andra företag och privatpersoner, och i stort sett alla sa ja. På ett par veckor fick vi ihop elverk i olika storlekar för att fylla kanske tre–fyra långtradare eller trailers. Det första aggregatet är inkopplat vid ett sjukhus i en stad med ungefär 200 000 invånare och med svårt sargat elnät. Den här resan fortsätter, och vi får dagligen kontakt med människor både bönder och andra som vill skänka elverk i olika storlekar. Vi kontrollerar vilka vi kan använda, och det är de flesta. Vi levererar många den här veckan (detta skrevs i mitten av januari 2022, red:s anm), och fler är på gång.

Crister Stark, Väderstad AB

print