Scroll to top

Djupt förbundna

Påve Franciskus. Bild: Korean Culture and Information Service (Jeon Han) via Wikimedia Commons

Lär oss inse värdet i varje ting
och fyll oss med häpnad och vördnad,
så att vi förstår att vi är djupt förbundna
med varje skapat ting
på vår väg mot det oändliga ljuset.
Vi tackar dig för att du är med oss varje dag.
Sporra oss, så ber vi dig,
i vår kamp för rättvisa, kärlek och fred.

ur bön av påve Franciskus i gudstjänstmaterial från Act Svenska kyrkan

print