Scroll to top

En kort bön för världens framtid

Samling med minneshögtid för Agnes Abuom i Genève sommaren 2023. Bild: Albin Hillert, Kyrkornas världsråd


Allsmäktige Gud,
tack för att du har gjort var och en av oss till din avbild,
från söder, norr, öst och väst.
Och ändå, Gud, när jag tittar mig omkring,
ser jag skador, sönderbrutna gemenskaper,
murar som skiljer oss åt.
Mina ögon värker när den skapelse du älskar och omhuldar så mycket
blir utsatt för övergrepp och missbruk.
Jag hör ropen från män och kvinnor, pojkar och flickor
på slavmarknaderna, på flykt undan våldet: ”Var är Gud?”

Allsmäktige Gud,
förlåt oss att vi har vägrat att se dig i vår nästa,
i främlingars ansikten.
Allsmäktige Gud, hjälp oss att öppna våra hjärtan och dörrar
för att dela med oss av din kärlek
till dem som materiellt sett är fattiga,
att ödmjukt säga sanningen
till dem som är fattiga fastän de är rika,
att vara hos dem som är gamla och ensamma.
Gud, vår Skapare,
hör vår bön, och förbarma dig över oss.

Kärlekens Gud,
vi tackar dig för din kyrka
och för den gemenskap som vi får uppleva
i den ekumeniska rörelsen.
Vi tackar för det mod och den visdom
du gav åt de fäder och mödrar som grundade den.
Ge oss inspiration och kunskap
så att vi kan fortsätta arbeta för din kyrkas enhet
i enlighet med din bön ”att de alla skall bli ett så att världen kan tro”.
Förlåt oss för att vi har kommersialiserat ditt ord,
och förvandla och förnya våra sinnen
så att vi kan handla och tjäna det glada budskapet
i en värld full av smärta och lidande.
Visa oss hur vi kan bära hopp mitt i hopplösheten,
kärlek istället för hat
och fred istället för konflikt.
Bryt ner murarna
och driv ut girighetens och splittringens demoner.
Må ditt ljus lysa!

Agnes Abuom (2018)

print