Scroll to top

”Behoven av el är enorma i Ukraina”

Elverk från Tele2 har körts till Ukraina. Bild: Tele2

I mitten av december skickade Tele2 sju mobila elverk till Ukraina i samarbete med Hjärta till Hjärta och med stöd av deras samarbetspartners. Elverken kommer att användas till att stötta mobilnät, sjukhus och annan samhällsviktig infrastruktur där elen har slagits ut.

Efter bombningarna av infrastruktur har den bristande tillgången till el i Ukraina blivit ett omfattande problem. Flera ukrainska städer och livsviktiga samhällsfunktioner står utan elförsörjning. Därför valde vi ut sju av våra mobila elverk som inte längre var i bruk. Initiativet togs av en av våra medarbetare.

Henric Sehlin. Bild: Tele2

– Behoven av el är enorma i Ukraina. Med elverken kan vi bidra konkret på plats genom att få igång mobilnät och annan viktig infrastruktur, säger Henric Sehlin som är fältservicetekniker på Tele2.

Fredrik Hallstan, Tele2

print