Scroll to top

”Barnen uppmanade oss att lägga till klimaträttvisa”

Frederique Seidel leder Kyrkornas världsråds arbete med kyrkornas åtaganden gentemot barn och unga. Bild: Albin Hillert, Kyrkornas världsråd

Code red, the planet is burning! Children’s rights to a healthy, safe, and sustainable environment in the midst of a climate crisis?” (ungefär ”Röd flagg, planeten brinner! Barns rätt till en hälsosam, trygg och hållbar miljö under pågående klimatkris?”, red:s anm) – det var namnet på den internationella konferens som sändes från Genève i maj med stadens universitet bland arrangörerna och FN:s barnrättskommitté som samarbetspartner.

Frederique Seidel berättade för deltagarna – politiker och tjänstemän, lärare, socialarbetare, psykologer, läkare – om hur olika kyrkor använder sitt inflytande för att främja engagemang och proaktivt arbete för klimaträttvisa och för att förbättra barns livsvillkor.

Hon är programansvarig för barns rättigheter på Kyrkornas världsråd och presenterade flera av de arbetsredskap som Kyrkornas världsråd har utvecklat tillsammans med kyrkor och samarbetsorganisationer för att kunna arbeta med barns rätt till ett hållbart klimat.

Kyrkornas världsråds material för arbete med barn och unga och klimaträttvisa. Bild: Kyrkornas världsråd

Tre fjärdedelar

– 2015 började vi samarbeta med UNICEF för att stötta kyrkornas arbete med barn och ungdomar, berättade hon. Året efter var det barnen och ungdomarna själva som uppmanade oss att lägga till klimaträttvisa som en huvudpunkt i The Churches’ Commitments to Children (ungefär ”kyrkornas åtaganden gentemot barn”, red:s anm). Det är ett program som vi har lanserat efter att ha konsulterat barn och ungdomar själva och sakkunniga från olika kyrkor och barnrättsorganisationer.

Ett av de material som Kyrkornas världsråd tagit fram för att främja klimatarbete för och med barn är kompendiet Climate Justice with and for Children and Youth in Churches: Get Informed, Get Inspired, Take Action (ungefär ”Klimaträttvisa med och för barn och unga i kyrkor: Skaffa information, bli inspirerad, gå till handling”, red:s anm).

– Det är ett slags verktygslåda med exempel och verktyg som tagits fram av barn över hela världen när de har arbetat med att mobilisera sina hemorter och ledare för klimatlösningar, sa Frederique Seidel.

Hon talade också om klimatångest, en allvarlig stressfaktor för många, inte minst bland världens ungdomar, och berättade bland annat:

– 75 % av alla barn och ungdomar i världen känner skräck inför klimatkrisen.

Kyrkornas världsråds kompendium för arbete med frågor som rör barn, klimat och ekonomi. Bild: Kyrkornas världsråd

Banker och hållbar framtid

Under konferensen presenterade hon ytterligare ett kompendium, Cooler Earth – Higher Benefits: Actions by those who care about children, climate and finance (ungefär ”Svalare jord – större nytta: Åtgärder bland dem som bryr sig om barn, klimat och ekonomi”, red:s anm).

– Många som befinner sig i beslutsfattande ställning är inte medvetna om hur mycket deras ekonomi och investeringar bidrar till global uppvärmning, sa hon. Många unga öppnar sina första bankkonton utan att veta om deras bank bidrar till en hållbar framtid eller inte. Därför har Kyrkornas världsråd samlat gratis resurser som är tillgängliga för alla som vill lära sig om klimatansvarig bankverksamhet och sparande.

Frederique Seidel berättade för konferensdeltagarna att hållbara investeringar är ett viktigt utvecklingsområde i Kyrkornas världsråds arbete. Bland dem som är med i det arbetet finns fler trosbaserade organisationer, bland andra Muslim Council of Elders och NY Board of Rabbis, och Frederique Seidel betonade att samarbetet är avgörande:

– Ansvar och hållbarhet i ekonomiska frågor är ett moraliskt imperativ gentemot våra barn.

print