Scroll to top

Varje ögonblick

Att vara människa är och har alltid varit något tvetydigt. Vi är på samma gång övermåttan underbara och djävulskt destruktiva, på samma gång syndare gentemot världen och, för Jesu Kristi skull, rättfärdiga inför Gud.

Och detta är vad Gud är: alla goda gåvors givare. Allt det underbara vi tar emot har vi att tacka vår skapare för. Gud skapar varje ögonblick och ser att jordens biosfär är god. Ett paradis är den, och i den sätter Gud människor som Gud formar. Gud skänker oss existens, skapar oss till att existera i shalom med varandra och alla levande varelser, i detta paradis. Att leva i relation, i givande och tagande och tacksamhet.

Men ormen viskar: Har Gud verkligen sagt? Kanske undanhåller Gud något ännu bättre från oss? Och vi väljer – om och om igen – misstrons, våldets och överskridandets väg.

Det lömska med ondskan är att den parasiterar på det goda. Upplysning och industrialism har fört med sig ett välstånd som verkligen är gott, som minskar sjukdom och lidande, som förlänger liv och ökar livskvalité, som skänker frihet och upprätthåller trygghet. Men den av oss människor skapade utvecklingen har som vi nu vet ägt rum på bekostnad av vår planets paradisiska förutsättningar. Från den skapelse som brukat lovsjunga skaparen hörs nu ett nödrop. Vi håller på att såga av den gren vi sitter på, vi håller på att fördriva oss själva ur Edens lustgård.

I all välmening. Var och en genom att leva vanliga liv, som medborgare i det samhälle vi fötts in i.

Men inte bara i välmening. Egoism har med saken att göra. Pengar och makt. Girighet och bekvämlighet. Gudsfrånvändhet.

Och världsfrånvändhet. För om vi i verklig mening hade varit vända mot världen, då hade vi inte behandlat den så här.

Ja, att vara människa är och har alltid varit något tvetydigt. Och nu som alltid krävs daglig omvändelse. Att vi lyfter blicken från vår inkrökthet och vänder oss mot Gud och Guds skapelse. 

Som Luther uttryckte det: den frihet vi fått från Gud är en frihet till att tjäna. För lagens krav gäller på samma gång som evangeliets frikännande. Rättfärdiggjorda inför Gud men fortfarande syndiga inför världen är vi kallade att bekämpa synden och dess konsekvenser, att tjäna vår nästa och hela skapelsen.

___

Fredrik Seltman är präst i Svenska kyrkan och doktorand vid Enskilda Högskolan Stockholm. Hans avhandlingsprojekt har arbetstiteln Eco-Justification – Lutheran Doctrine in the Age of Climate Change.

print