Scroll to top

Jonas Jonson om Missionärerna

På Bokmässan hösten 2019 blev biskop emeritus Jonas Jonson intervjuad av journalisten Ulrika Knutson om Missionärerna, en missionshistorisk bok som Lunds Missionssällskap har varit med och finansierat genom att köpa en delupplaga. Intervjun går att se i efterhand på Youtube:

print