Scroll to top

Gemensam kraft

Svenska kyrkans internationella arbete medverkar vid Relationsdagen på Uppsala konsert och kongress 20 april 2017. Erik Lysén talade om arbetet i stort och kampanjen High five.

– Kan du ringa igen vid tjugo i tio? Då sitter jag på bussen, säger Erik Lysén. Jag måste packa lite till …

Den här augustimorgonen ska han ge sig iväg på en förhållandevis kort resa: buss och båt till Åland, där representanter för alla de nordiska medlemmarna i ACT Alliance samlas i några dagar. Från Norge deltar Kirkens Nødhjelp som är en ekumenisk organisation, från Danmark Folkekirkens Nødhjælp, från värdlandet Finland Finn Church Aid – och från Sverige Act Svenska kyrkan och Diakonia.

– I Norden är vi lite ovanliga på det viset att vi är två medlemsorganisationer, säger han när han sitter med kollegerna på bussen. Men vi har ofta samma partner som de andra nordiska organisationerna, och i andra länder kan det finnas flera medlemsorganisationer.

Kris i Europa

Sveriges biståndshistoria började när de första EFS-missionärerna klev iland i nuvarande Eritrea 1865, och Svenska kyrkans mission grundades 1874.  1947 tillkom Lutherhjälpen, som tog ansvaret för Svenska kyrkan humanitära katastrofarbete och deltog i de gemensamma biståndsinsatser som Lutherska Världsförbundets samordnade. Det var de båda organisationerna som för drygt tio år sedan gick samman och blev Svenska kyrkans internationella arbete och nu i maj Act Svenska kyrkan. Men samarbetet med andra länders syskonorganisationer var igång innan dess.

– Det var på 1990-talet som vi började samordna katastrofinsatser, berättar Erik Lysén. Tankarna på att bilda en gemensam organisation, ACT International (ACT är både ett ord i sig och en förkortning – Action by Churches Together, red:s anm) hade funnits ett tag, och kriget på Balkan blev den utlösande faktorn.

Han jämför situationen med den när Lutherska Världsförbundet bildades 1947 – också då var det kristna organisationer i Europa och återuppbyggnaden av Europa efter andra världskriget som skyndade på en process som redan var igång.

Gemensamt påverkansarbete

Med tiden har organisationer från andra världsdelar gått med. En del av dem är kyrkor som också är med i Lutherska Världsförbundet eller Kyrkornas Världsråd, eller båda. Andra, som Etiopiens medlemsorganisation, DASC, är specialiserade diakonala biståndsorganisationer inom kyrkan.

– 2010 bildade vi ACT Alliance och hade den första generalförsamlingen i Arusha i Tanzania.   Idag har vi mer än 150 medlemmar i hela världen, berättar Erik Lysén. Vi arbetar mycket med att kvalitetssäkra våra utvecklingssatsningar, men vi har också ett gemensamt påverkansarbete, och genom ACT Alliance har Svenska kyrkan möjlighet att påverka beslutsprocesser inom FN, till exempel i FN:s säkerhetsråd. Vi från Sverige prioriterar arbete för mänskliga rättigheter, psykosocialt arbete i katastrofinsatser, jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa – många års erfarenhet gör att vi ser det som något vi kan bidra med. Ytterligare en dimension som jag gärna påminner om är vikten av att fortsätta stödja teologiska utbildningsinstitutioner finansiellt och genom utbyten. Utbytena blir viktigare och viktigare för gemensam teologisk reflektion.

Identitet

– Namnet Svenska kyrkans internationella arbete har varit en bra beskrivning, men det har varit svårt att kommunicera externt, säger Erik Lysén. Namnbytet är en frukt av en längre process, och med tiden blev behovet akut: kan vi hitta en visuell identitet som människor lägger märke till och kommer ihåg?

Förra året fattade Kyrkostyrelsen beslutet att låta Svenska kyrkans internationella arbete få ett nytt namn som tydligt skulle koppla den till det internationella samarbetet.

– Namnet signalerar att vi agerar nu – att vi arbetar med de stora, globala överlevnadsfrågorna, klimat, jämställdhet och hållbarhet, och att vi gör det ekumeniskt. Vi är stolta att tillhöra en ekumenisk allians, och medlemsorganisationerna är starka tillsammans.

***

ACT Alliance

ACT Alliance bildades 2010 och har 155 medlemsorganisationer i 140 länder. Två av dem är ELCT, den stora lutherska kyrkan i Tanzania, bland de största i världen sett till medlemsantalet, och tyska Brot für die Welt, som är den största medlemsorganisationen i Europa.

print