Scroll to top

Rösträtt för barn?

I boken Barnets mänskliga rättigheter i kyrkan (Verbum 2016) berättar Lars H Gustafsson om hur Barnkonventionen kan hjälpa kristna trossamfund att värna barnets rättigheter i alla sammanhang. En av dem som han citerar är dem amerikanske religionsfilosofen John Wall, som har myntat begreppet childism och som också har gjort sig känd för att förespråka rösträtt för barn.

print