Scroll to top

Barnets mänskliga rättigheter i kyrkan


Tag

Rösträtt för barn?

Rösträtt för barn?

I boken Barnets mänskliga rättigheter i kyrkan (Verbum 2016) berättar Lars H Gustafsson om...

Anna Braw juli 24, 2018
Barnkonventionen – behövs den?

Barnkonventionen – behövs den?

Pojken som hjular i mittgången hamnade på omslaget till Lars H Gustafssons bok Barnets...

Anna Braw februari 2, 2018