Scroll to top

Vi hör ihop

Foto: Network

O gudomliga kärlek,

du skapar oss i varje ögonblick

och kallar oss in i livets fullkomlighet i gemenskapen.

Öppna våra ögon så att vi kan se hur vi som människor hör ihop

med varandra och med hela skapelsen.

Öppna våra sinnen så att vi får inlevelseförmåga och insikter

och kan skapa en politik som leder till det bästa för alla.

Öppna våra hjärtan så att vi kan nå

bortom våra personliga preferenser, vår rädsla och vår självupptagenhet

och bygga broar över klyftorna i vår värld.

Öppna våra händer så att vi kan ge omsorg till och ta emot omsorg från

också de människor som vi inte är överens med.

O gudomliga kärlek,

flamma upp i oss så att vi vet

att tillsammans återspeglar vi ditt livs fullkomlighet.

Låt inget skilja oss från verkligheten: det är i dig vi lever, rör oss och är till.

I ditt heliga namn ber vi.

Amen.


Syster Simone Campbell är en av systrarna i kommuniteten Sisters of Social Service i den katolska kyrkan i USA. Hon är socialarbetare och jurist och leder sedan 2004 organisationen Network, som bildades av systrar från många katolska kommuniteter i USA på 1970-talet. Läs också intervjun med henne!

print