Scroll to top

Växande vänskap

Foto: Anna Braw

ATT VI BYGGER RELATIONER, bygger broar över det som skiljer oss åt, är vad vårt samhälle och våra hemländer behöver. Ett samhälle kan inte överleva utan tillit mellan de människor som utgör det. Tillit gör det möjligt att föra en dialog om vad som skiljer oss åt. Tillit kan gå så långt som till att vi respekterar och till och uppskattar den andres egenheter.

Vi hör alla till samma familj, mänskligheten. Mer än någonsin behöver vi varandra. Så många frågor – de enorma ekologiska utmaningarna, till exempel – kan bara lösas om vi arbetar tillsammans över gränserna.

Naturligtvis är den upplevelse av gemenskap som vi får vara med om under [ett ekumeniskt Europamöte för unga vuxna] kortlivad. Men den är verklig. Den visar oss att det är möjligt att bygga tillit mellan människor som är mycket olika. Och vi ser att Kyrkan kan vara en plats som ger den tilliten plats att växa.

Ja, Kyrkan är kallad att vara en plats för vänskap, en vänskap som växer sig ännu större. Under våra dagar här får vi en bild av Kyrkans universalitet. Den gör det möjligt för oss att förstå att kristna kan arbeta för en globalisering som har ett mänskligt ansikte – och att detta till och med är ett särskilt ansvar för oss.

Låt oss börja på en personlig nivå. Låt oss utforska hur våra lokala gemenskaper kan bli öppnare. Låt oss gå de människor som är olika oss till mötes – de fattigaste i vår närhet, immigranter, kristna som tillhör andra samfund, troende som tillhör andra religioner, människor som säger att de inte kan tro.

Att engagera sig i mänsklig solidaritet hör tätt ihop med det inre livet. Som troende, låt oss utforska hur vi kan förnya vår bön, låt oss öva oss på att vara uppmärksamma på Guds kärlek dag och natt. Det får oss att komma närmare de människor som är olika oss.

Att leva i en sådan öppenhet är först av allt en fråga om att lyssna till andra. Är det inte så att våra dialoger, i samhället såväl som i kyrkan, lider av att vi misslyckas med att lyssna? Låt oss börja med att försöka förstå den andre, försöka förstå situationer som ofta är komplexa.

print