Scroll to top

Vandra på spelplan

Bild: Elsa Nätterdal, SAU

Med Micael Grenholm som spelutvecklare och Elsa Nätterdal som illustratör har scoutverksamheten inom Svenska Alliansmissionens Ungdom arbetat fram ”Naturens skatter – ett spel om allemansrätten”.

– Det är en del av ett projekt som Naturvårdsverket har stöttat, berättar Emma Andersson som är scoutkonsulent på SAU. Vi har arbetat med allemansrätten tillsammans med barn och unga för att fler ska trivas i naturen och för att risken för störningar och skador i naturen ska minska.

”Naturens skatter” är ett sällskapsspel tänkt för barn från åtta år och vuxna.

– Man utgår från en scoutstuga, och genom att samla olika ”naturskatter” som blommor och bär, plocka skräp, slå läger och annat som man kan göra i naturen lär man sig en del om hur allemansrätten fungerar, säger Emma Andersson.

Eftersom projektet är finansierat med statliga projektmedel säljs spelet till självkostnadspris, och man kan beställa det direkt från Svenska Alliansmissionens Ungdom.

print