Scroll to top

Bangalore


Lokala missionsteologier som vetenskap

”Guds folk måste synas i teologin”

”Guds folk måste synas i teologin”

Hur beskriver indiska kristna sin tro och sin syn...

Mångfald i vardagslivet

Mångfald i vardagslivet

Några år innan jag påbörjade mitt avhandlingsarbete var jag…