Scroll to top

Stora steg framåt med vänner

Kristus Konungens församlingskyrka i Agno, en IFI-församling. Bild: Wikimedia Commons

Det är sista torsdagen i maj, och om drygt två veckor kommer studenterna tillbaka för att börja nästa termin. Men fram till dess är det lite tystare än vanligt på ACTS:s högskoleområde på MacArthur Highway i Urdaneta, en stad med ungefär 110 000 invånare på Filippinernas största ö, Luzon. Lärarna förbereder höstterminens undervisning.

– Men studenterna är inte lediga, säger fader Terry som är högskolans rektor. De är på det som vi kallar församlingsdopp. Förstaårsstudenterna är i sina hemstift – de har fått ta emot sina kaftaner där och deltar i församlingslivet. De studenter som har läst i två, tre eller fyra år är utplacerade i andra stift för att de ska få se andra delar av vår kyrka. Församlingarna kan vara väldigt olika, och det är viktigt att studenterna får uppleva det under utbildningen.

Samling med biskopen på ACTS-seminariet för ett par år sedan. Längst till vänster sitter Lunds Missionssällskaps sekreterare Per Kristiansson, som trea på samma rad Gunilla Kristiansson som tidigare har varit styrelseledamot i sällskapet. Bild: Bosse Temneus

44 stift

ACTS betyder Aglipay Central Theoligical Seminary – Gregorio Aglipay var kyrkans förste biskop. Och kyrkan är den oberoende filippinska kyrkan, IFI, som har sina rötter i den katolska kyrkan och som grundades så sent som 1902. Sedan 1995 är Svenska kyrkan officiellt en av dess nära vänner. Tillsammans med de gammalkatolska kyrkorna i Tyskland, Nederländerna och Schweiz, den anglikanska kyrkan och den episkopala kyrkan ingår den i ett slags familj med ett avtal, ett konkordat, som förutom full gudstjänstgemenskap innebär många vänskaper och utbyten.

– Vi har ungefär sex miljoner medlemmar och 44 stift, berättar fader Terry, men våra stift är små, ungefär 15 församlingar. Vi är en minoritetskyrka, och på många platser är våra präster missionärer som försöker bygga upp lokala gudstjänstgemenskaper. Nu när våra studenter är ute i församlingarna är vi noga med att de inte bara ska hjälpa till. Nästan alla präster är ensamma i sina församlingar, och det kan bli mycket att göra för en praktikant. Men vi vill att det ska bli en balans så att de också bara får uppleva vår kyrka.

60 studenter avslutade sitt läsår före församlingsdoppet, och 13 tog examen. Nu i höst blir de 69.

– Vi brukar ha ungefär tio kvinnliga studenter, men i höst har vi 19! berättar fader Terry. Jag är så glad för det.

Mässa i seminariets kyrka. Bild: Bosse Temneus

”Vi måste försöka arbeta vidare”

Alla studenter bor i skolans studenthus, och de har de gjort under hela pandemin.

– De måste vara här, säger fader Terry. Det gemensamma andaktslivet här är en så viktig del av utbildningen. Men vi följer alla regler, sitter glest i klassrummen och använder ansiktsmasker nästan överallt.

Delar av utbildningen har fått anpassas – till exempel har fredagsuppgiften, som är att gå ut med nattvarden till sjuka församlingsmedlemmar, fått en uppsättning nya säkerhetsregler – och inför sommaren blev det också nödvändigt att se över allt.

– De ska ju leva i församlingarna, men det är klart att mycket blir annorlunda med alla restriktioner, säger fader Terry. De har fått stränga tillsägelser om vad de kan göra och inte göra. Vi måste anpassa oss, och vi måste försöka arbeta vidare.

När flera lärare inte kunde ta sig till högskolans område från sina hem aktualiserades en fråga som hade funnits länge:

– Vi är har alltså distansundervisning på det sättet att studenterna är här och läraren är på en annan plats, och då måste vi ha en större skärm och en stabil uppkoppling – uppkopplingarna här i Filippinerna är ofta så opålitliga. Så det var det vi bad Lunds Missionssällskap om hjälp med.

ACTS bibliotek, uppkallat efter Nathan Söderblom och en filippinsk biskop. Bild: Bosse Temneus

Masterprogrammet godkänt

Den nya utrustningen kommer dessutom att användas när den första etappen av Nathan Söderblom Professorial Chair ska genomföras, också den en satsning som Lunds Missionssällskap stöttar. Av ett planerat tiodagarsbesök med föreläsningar, seminarier och samvaro med studenter och lärare blir det den här gången en serie Zoom-föreläsningar.

– Det är som en dröm att det blir av! säger fader Terry. Jonas Jonson ska utgå från den biografi som han har skrivit, och vi ser mycket fram emot att lära oss om Nathan Söderblom och hans arbete för ekumenik. Vårt bibliotek här är ju uppkallat efter vår biskop Ramento och honom.

Det biblioteket har också, förklarar han, hjälpt högskolan att ta ett stort steg de senaste åren: nu är den treåriga Master of Divinity-utbildningen granskad och officiellt godkänd, och högskolans arkiv och bibliotek, byggda med stöd från Sverige, sågs som en garant för utbildningens kvalitet.

– En annan är att vi har haft så många gäster från utlandet här och att vi har kontakt med lärosäten i Europa och USA, säger fader Terry. Vi är så glada för alla våra vänner. Vi lär oss mycket av dem, och vi vill också dela med oss av våra perspektiv.

print