Scroll to top

”Jag tror att han skulle ha gillat sällskapet”

Jonas Jonson. Bild: Magnus Aronson

Först ut som svensk Nathan Söderblom-professor vid ACTS i Urdaneta i Filippinerna blir Jonas Jonson, biskop emeritus och författare till biografin Jag är bara Nathan Söderblom, satt till tjänst, som kom ut 2014.

– Jag skulle ha varit där i höstas, men nu ska vi göra det på Zoom istället, berättar han. Det blir två dagar i början av augusti, tre föreläsningar med samtal efteråt.

Under kommande år är det tänkt att ämnet är ett som den gästande teologen väljer i samråd med högskolan, men den här första gången är uppdraget bestämt i förväg: att presentera Nathan Söderblom.

– Det jag ska försöka göra är att placera honom i ett sammanhang och berätta om hans arbete med ekumenik, säger Jonas Jonson. Jag ska tala om hans sociala engagemang, om den kristna socialismen som han hade mött i Tyskland och Frankrike, om hans religionsteologi och om hans ekumeniska insats.

Namnet Söderblom borde studenterna vara bekanta med sedan förut – de ser det varje gång de går in i högskolans bibliotek, Ramento-Söderblom Library.

– Jag kände biskop Ramento väl och var på besök hos honom en gång när det var generalstrejk i hans stift. Vi åkte jeep mellan mötena. Senare blev han ju mördad. Han var en social aktivist av stora mått. Jag tror att Nathan Söderblom skulle ha gillat sällskapet.

___

Teologisk högskola på Luzon

ACTS, Aglipay Central Theoligical Seminary, grundades i början av 1980-talet – innan dess hade IFI:s präster utbildats vid den episkopala kyrkans seminarium. ACTS ligger i staden Urdaneta i Pangasian-provinsen på Filippinernas största ö, Luzon. Det är ett av IFI:s två seminarier och har ett kandidatprogram och numera också ett masterprogram. Mellan 60 och 70 studenter från många av IFI:s 44 stift bor och studerar på högskoleområdet, som är 1,3 hektar stort. Fader Terry, seminariets rektor, är utbildad vid den episkopala kyrkans seminarium och har doktorerat vid den katolska kyrkans. 2004 besökte studenter från seminariet en rad av Svenska kyrkans stift. Flera av seminariets byggnader har kommit till med stöd från Sverige, och Anna-Stina Jönsson, Bosse Temneus och Margareta Temneus har arbetat där i längre perioder.

print