Scroll to top

Tanzania: ”Vad har vi gemensamt?”

Bilden av Charle, Abdul och Clever är tagen i en annan del av Tanzania, i byn Nzega West i distriktet Nzega, i samband med det Ko-kalv-projekt som Svenska kyrkans internationella arbete har deltagit i. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp 

Hej Ulla! Vilka är ni två som har fått stipendium för att arbeta som volontärer i Konde-stiftet i Tanzania?

Göran och jag är på väg att avsluta våra långa arbetsliv. Båda har vi arbetat inom den offentliga sektorn, ganska många år i Söderköpings kommun. Göran är utvecklingsstrateg, och den senaste tiden har han arbetat med ensamkommande ungdomar.

Jag har arbetat som sjuksköterska under hela mitt yrkesliv – det är snart 40 år sedan jag blev legitimerad. Jag är distriktssköterska och vårdlärare i grunden.

Vi har fyra vuxna och utflugna barn, men inga barnbarn än.

Ulla och Göran Lundström. Foto: privat

Vad är det som gör att ni åker dit?

Vår ena son arbetar i Svenska kyrkan, och det var han som berättade för oss att Luleå stift har ett utbyte med Konde-stiftet i Tanzania och att det finns en kurs på Älvsbyns Folkhögskola som ligger några mil från Luleå, Volontär i den världsvida kyrkan. Vi har gått kursen på distans under våren 2017. Under en vecka vid två tillfällen har vi varit på skolan, och så har vi fått uppgifter att göra hemma. Kursen handlar mycket om omvärldsförståelse, kulturförståelse och krishantering, och vi läser swahili.

Vad ska ni göra i Konde-stiftet?

Inför vår resa till Tanzania har vi fått beskriva oss själva och våra yrkeserfarenheter i personliga brev till Konde stift. Vi har fått framföra våra önskemål, och de försöker att placera oss så ”rätt” som möjligt.

Platsen som Göran och jag ska till heter Matema. Jag ska vara på sjukhuset där, och Göran ska vara på en bibel- och yrkesskola. Jag har dessutom fått löfte om att se en del biodling!

Som volontärer kommer vi inte att ha några egna uppdrag eller ersätta någon på plats. Våra arbetsuppgifter blir just att bidra med det vi kan inom respektive yrkesområde, så gott det nu går utan att behärska swahili. Vi vill bekanta oss lite med människor, se hur de lever och hur deras vardag ser ut. Vad har vi gemensamt och vad skiljer oss åt? Kanske, men bara kanske, har vi något att bidra med bland människorna vi möter. Det är just mötet med människorna som vi ser mest fram emot, trots att vi inte kan göra oss förstådda på deras eget språk.

Hur kommer ni att dela med er av era erfarenheter?

Under månaderna i Tanzania kommer vi att ha en blogg. Det ingår som redovisningsmetod i kursen som vi har gått. Vi kommer också att ha uppföljningsdagar på folkhögskolan efter hemkomsten. Göran och jag har ett Instagram-konto där vi på ett enkelt sätt kan berätta lite om vårt Tanzanialiv för vänner och bekanta. Och så har vi lovat Linköpings stift att vi berättar om resan i deras olika forum.

STIPENDIATER

Övriga stipendiater hittar du på Lunds Missionssällskaps webbplats!

print