Scroll to top

Tänk om det var jag

Gert Gelotte, Mikael Ringlander m fl: En slant i muggen – och sedan? (Göteborgs stift och Verbum)

Att ge eller inte ge – det är frågan.

Många är vi som har ställt oss den när vi sett någon som tigger utanför mataffären. Osäkerheten på vad som händer med pengarna efter att vi gett dyker upp, och ibland är den nog för att vi helt ska avstå från att lämna ifrån oss våra mynt.

Men är misstänksamheten befogad? Och på vilket sätt är det bäst att hjälpa om vi vill arbeta mot misären? Den har ju funnits så länge, men först för några år sedan blev den synlig, smärtsamt uppenbar, på våra egna gator.

Om det skriver Gert Gelotte tillsammans med en rad medförfattare.

De gör det i fyra avsnitt som tillsammans ger läsaren en bred bild av hur romer i Östeuropa har det, vad orsakerna till detta är, vad som redan görs och vad som kan göras. Genom att författarna skildrar romernas historia fram till idag ger de också läsaren en djupare insikt i hur denna folkgrupp har blivit förbisedd på olika sätt. Det påminner om hur människor idag ibland går förbi dem på gatan utan att ge dem så mycket som en blick.

Vi får möta många människor som berättar: eldsjälar som ideellt engagerar sig i romernas situation, politiker, socialarbetare och inte minst människor som tillhör den romska befolkningen i Rumänien. Vi får möta personligheterna bakom muggarna och ta del av deras drömmar, rädsla och ensamhet men också deras viljekraft, framtidshopp och arbetsvilja.

Den viktigaste frågan är kanske inte: ”Vad händer med pengarna jag lägger i muggen?”

Den viktigaste frågan kan istället vara: ”Vad händer med mig när jag tänker ’tänk om det var jag’ och vågar se min medmänniska i ögonen?”

print