Scroll to top

”Man kommer människorna nära”

Samuel Rubenson, ordförande i Lunds Missionssällskap. Bild: privat

Samuel Rubenson, ordförande i Lunds Missionssällskap, vilken är kopplingen mellan sällskapet och boken?

Det är nog flera år sedan som jag hörde om Jonas Jonsons projekt för första gången. Då fanns det ingen direkt koppling till oss. Boken handlar om Svenska Kyrkans Missions första hundra år, och när SKM bildades fanns Lunds Missionssällskap redan. Men det är faktiskt så att sällskapet var med och finansierade SKM-missionärer redan från början, och SKM var också med och gav ut vår tidskrift.

Sällskapet satsar sällan på bokutgivning – vad var det som gjorde att ni fattade det här beslutet?

För att förstå vilka vi är och varför världen ser ut som den gör behöver vi sätta oss in i historien. På det viset kan vi också hjälpa andra människor att möta det som är främmande. Därför betonar Lunds Missionssällskap det historiska. Vi bestämde oss för att bekosta en delupplaga av boken för att stödda utgivningen och att sprida boken för att skapa såväl förståelse som engagemang för den världsvida kyrka vi är en del av.

Vad har du själv haft för behållning av läsningen?

Det som Jonas Jonson berättar om Svenska Kyrkans Missions missionärer är en fascinerande historia som förklarar mycket av den värld vi lever i idag. De spelade en viktig roll genom att de öppnade Sverige mot världen. Jonas Jonson använder sig mycket av deras brev, och det blir personligt. Man kommer människorna nära. Det var mycket som var nytt för mig eftersom jag själv har min bakgrund inom EFS-missionen, men jag kände också igen mig i både sådant som var negativt och sådant som var positivt.

Syster Maria, till höger, med två kolleger, berättar om arbetet med mentormammor i en av Kairos sopstäder. Bild: Anna Braw

Hur använder Lunds Missionssällskap Missionärerna i sitt arbete?

När vi säljer boken går intäkterna oavkortat till Mentor Mothers i Kairo, en verksamhet som sällskapet stöttar. Vi har också gett den till nya medlemmar, och vi trodde nog att den satsningen skulle bära frukt, men vi är faktiskt lite förvånade över det genomslag som den har fått mitt i pandemin. Vi har fått många fler nya medlemmar än de senaste åren, och det finns medlemmar som vill läsa boken tillsammans också. Nu leder Per Kristiansson en webbaserad bokcirkel med möten på Zoom. Gensvaret har blivit mycket större än vi hade vågat hoppas.

Är det något särskilt avsnitt som du själv har fastnat för?

Ja, den tidiga historien [med Svenska Kyrkans Missions missionärer] i Sydafrika. De som kom dit hade så olika visioner, och sammanhangen var så små. Det blev svårt för dem att samsas, och de fick brottas mycket med sig själva.

print