Scroll to top

Israel/Palestina/Sverige: Vila i gräset

Arik Ascherman vilar i gräset under en paus i programmet. Foto: Kairos Palestina — Sverige

130 personer samlades den 15–17 juni 2018 på Sjöviks folkhögskola i Kairos Palestina – Sveriges regi. Anna Karin Hammar är ekumenisk samordnare för nätverket.

Anna Karin, vad är Kairos Palestina – Sverige?

Det är ett ekumeniskt nätverk som är förbundet med de palestinska kristna och Kairos Palestina-dokumentet från år 2009 och som arbetar för att främja en rättvis fred i Palestina/Israel. Till våra dagar i Sjövik bjöd vi in judiska, muslimska och kristna organisationer som arbetar för fred och rättvisa, och vi bjöd också religiöst och politiskt oberoende organisationer.

Vad kan man göra för freden i Palestina/Israel genom att bjuda in till ett möte här i Sverige?

Våra dagar bestod av samtal, studier, gemensamma måltider och överläggningar. Tack vare stödet från Lunds Missionssällskap hade vi möjlighet att bjuda in fem inspirerande föreläsare från Palestina och Israel. Vårt syfte med att möta dem här var att bygga en gemensam fredsrörelse av kristna, judar och muslimer.

Samling i folkhögskolans aula. Foto: Kairos Palestina — Sverige

En helg tillsammans består ju av en fredagskväll, en lördag och en söndag – hur blev det?

Rabbinen Arik Ascherman talade utan mikrofon, eftersom det var sabbat, och då ska allt vila och människan tillsammans med hela skapelsen låta sig skapas, vara mottagande. Han berättade om den tuffa situation som fredsrörelsen i Israel står inför. Han har under tjugo års tid byggt upp och lett Rabbiner för mänskliga rättigheter. Tillsammans med Nasser Nawaja som är talesperson för den rivningshotade palestinska byn Susiya har han gjort konkret motstånd mot rivningsplanerna och ofta deltagit i manifestationer i Susiya och i den juridiska kamp som förs för att rädda byn. Det var starkt att se dem vila sig i gräset i södra Dalarna!

Och vad berättade Nasser Nawaja om?

Om den kamp som förs för att rädda Susiya och en annan by, Khan al Ahmar, som också hotas, inte bara av rivning utan även av fördrivning. Hittills har hoten kunnat avvärjas, och det beror mycket på samarbetet mellan palestinier, israeler och internationella aktivister.

Fariza Besasio. Foto: Kairos Palestina — Sverige

Kunde Sjöviks folkhögskolemiljö inspirera er på något vis?

Många unga kvinnor på Gazaremsan förlorade sin chans till utbildning när skolor bombades och förstördes under kriget 2014. Fariza Besasio från Gaza berättade om den dröm hon har om en kvinnornas folkhögskola i Gaza. Hon och Lena Lönnqvist, som har varit rektor på Sjöviks folkhögskola i många år, har utvecklat ett koncept som skulle kunna ge unga kvinnor som har missat skolutbildning en ny chans.

Vad planerar ni nu?

Under år 2020 vill vi anordna en kulturfestival, eftersom kulturen är en av de få positiva utvecklingslinjerna i Palestina. Vi hoppas också kunna samlas på Sjöviks folkhögskola igen, tillsammans med kristna, muslimska och judiska ungdomar som vill arbeta för en rättvis fred i Israel/Palestina.

print