Scroll to top

England: Andlig mångfald, biologisk mångfald

Minet Park eller Minet Country Park ligger i stadsdelen Southall i London. Foto: Anna Braw

Att bo i Southall var självklart för Dave Bookless och hans familj.

– Mina föräldrar var missionärer i Indien när jag föddes, och jag växte upp där, berättar han. Så jag dras till den här delen av London.

Southall är inte känt som någon attraktiv del av Storbritanniens huvudstad – Dave Bookless och hans familj hör till en minoritet här med sina flera generationer av europeiska anfäder.

– Det man ser mest här är att ”alla” kommer från Indien, men det som inte syns så mycket är att en del har bott här mycket länge och andra är mer eller mindre nyanlända. Familjen är viktig här, och många bor trångt.

Southall sägs också vara den enda järnvägsstationen i Storbritannien med namnet på både engelska och punjabi på skyltarna.

Här har Dave Bookless varit deltidspräst i en anglikansk församling de senaste åren samtidigt som han har lett arbetet i den brittiska delen av den kristna miljöorganisationen A Rocha. Parallellt med de två uppgiftarna har han arbetat med en doktorsavhandling i Cambridge i ämnet biologisk mångfald och teologi.

Och det var här han gjorde en upptäckt när han letade efter en ny promenadrunda att gå med sin hund.

Minet Parks vattendrag har rensats, och artrikedomen har ökat. Foto: Anna Braw

Hundpromenad

– Det var faktiskt så att jag tittade på en karta i hopp om att upptäcka något grönt, säger han. Jag insåg att det fanns en jättestor grönyta som jag aldrig hade hört talas om här i Southall, och jag undrade vad det var. Det är ju så trångt överallt här annars.

Han satte på hunden kopplet och gick dit.

– Det första jag såg var den här parkeringsplatsen, säger han och visar en stor betongplatta. Det var enormt skräpigt här, och jag fick reda på att det var ett slags bakluckeloppis med elektronik här vissa dagar, att mycket antagligen var stöldgods, och att försäljarna ofta lämnade det som de inte kunde sälja efter sig på marken.

Utmed kanterna låg det tomma flaskor och spår av drogmissbruk. Och längre in i grönområdet fanns det bilvrak och enormt mycket sopor.

Det visade sig att det som på kartan såg ut att vara en park var tänkt som en park – en rik familj, Minets, hade ägt den länge och lämnat ansvaret till Borough of Hillingdon – men att ingen hade brytt sig om den på länge och att den i praktiken fungerade som en extra farlig och helt oreglerad soptipp.

På flera platser i parken finns ”informationsbord” där besökare kan läsa om vad de ser. Foto: Anna Braw

”Vad gör ni med jorden?”

Dave Bookless hade studerat historia och religionspedagogik med inriktning på grupper där flera religioner finns representerade (Multifaith Religious Education), och sedan arbetat med att undervisa om kristendom som världsreligion på Bradford’s Interfaith Education Centre, innan han blev präst.

Men det var en semester som gjorde att han blev miljöteolog.

– Vi hade varit på en vacker ö med familjen, och när vi skulle lämna stugan som vi hade hyrt städade vi, och så skulle vi slänga soporna. Jag hade inte sett några soptunnor, så jag frågade var de var. Någon pekade: ”Gå ditåt så ser du.” Jag gick, och kom fram till ett stup, och tittade ner. Och det var som om jag hörde Gud säga: ”Vad håller ni på med? Vad gör ni med jorden?”

Den vackra öns sopstrand blev starten på Dave Bookless och hans familjs engagemang för praktiskt miljöarbete och för att visa på banden mellan den kristna tron och ansvaret för skapelsen.

Fotbollsstadion i kullarna

Hundpromenaden många år senare var bara tänkt som just en hundpromenad, men när Dave Bookless började utforska familjen Minets obebyggda landområde såg han framför sig något som inte syntes där just då.

– Det är ju gott om plats här, och Southall-borna behövde en plats för picknick, för alla åldrar, för barnvagnar och löpträning och promenader …

A Rocha UK lyckades komma i kontakt med rätt tjänstemän och politiker i Borough of Hillingdon för att kunna föreslå ett samarbete, och snart kunde Dave Bookless och hans medarbetare bjuda in företrädare för alla religiösa grupper i stadsdelen till möten där de gemensamt planerade för städningsdagar och manifestationer.

– Det finns en lag här i Storbritannien som gör det möjligt för den som har rivit en byggnad att ge bort rivningsmaterialet gratis mot att den som tar hand om det forslar bort det, berättar han. Villkoret är förstås att det inte får vara giftigt eller farligt på något annat sätt. Det här var när gamla Wembley revs, och vi hade kontakt med några som kände till den lagen och såg potentialen i det materialet. Så vi fick hit det och byggde stabila kullar av det, och sedan täckte vi dem med jord och sådde gräs och blommor.

Rötter behövs

När Dave Bookless visar runt i Minet Park nu är det en etablerad stadsdelspark där människor lever en del av sin vardag och sina helger. Det händer fortfarande att en del lämnar sopor efter sig utmed gångvägarna och i gräset, och Dave Bookless berättar om skräpplockningsdagar när några representanter för var och en av de större religiösa grupperna i området har hämtat handskar och sopsäckar och parken har blivit fin igen genom en informell skräpplockningstävling.

– Polisen här har också haft ett lag! säger han. Det har varit väldigt trevliga dagar.

Men den stora effekten, som en del besökare är helt omedvetna om och som A Rocha UK försöker berätta om med hjälp av informationsskyltar, är att människorna i Southall nu är en del av en mycket större biologisk mångfald. Där det tidigare mest växte sly finns det många olika sorters träd, blommor, örter och buskar (trots att det ser helt naturligt ut kräver det en del underhållsarbete av A Rocha UK och deras vänner). Och tack vare det som växer söker sig många fåglar, däggdjur, grodor och insekter till parken.

– Eftersom jag själv är född i ett annat land har jag haft anledning att fundera mycket på människans behov av rötter, säger Dave Bookless. Det finns så många människor som känner sig rotlösa.

Så visar han ett träd som just har börjat blomma.

***

A Rocha UK

A Rocha UK är den brittiska grenen av den internationella kristna miljöorganisationen A Rocha, som började med ett fågelskådningsreservat i Portugal (A Rocha betyder ”klippan”). Medlemmar och anställda arbetar med praktiska, långsiktiga naturvårdsprojekt – i London finns Minet Park och Wolf Fields – och dessutom bland annat med att låta skolbarn uppleva naturen och delta i naturvårdsarbete.

Minet Park

Minet Country Park eller Minet Park öppnades för allmänheten 2003 efter några års arbete med röjning och landskapsarkitektur. I parken finns ett besökscenter med klassrum, kök och toaletter, runtom i parken finns gångbanor, och på olika platser finns picknickplatser.

A Rocha-medlemmar rapporterar vad de ser av växter, insekter, fåglar och däggdjur i parken och dess närhet.

Minet Country Park är en så kallad Green Flag site, och A Rocha UK arbetar nu för att uppmuntra lokalbefolkningen att ”utforska miraklen i Guds skapelse och upptäcka mer av naturens skönhet”, står det på A Rocha UK:s webbplats.

Dave Bookless

Samma vecka som den här intervjun gjordes, i maj 2018, disputerade Dave Bookless på sin avhandling i ämnet biologisk mångfald och teologi i Cambridge. Han har tidigare skrivit två böcker som har getts ut på Inter Varsity Press i England och översatts till flera språk: Planetwise och God Doesn’t Do Waste. Han är deltidspräst i anglikanska kyrkan och arbetar sedan många år också för A Rocha UK.

print