Scroll to top

Varm kontrast

Pierre Eriksson: Tillsammans – en reportagebok om tio församlingars integrationsarbete (Argument förlag)

I Tillsammans – en reportagebok om tio församlingars integrationsarbete tar journalisten Pierre Eriksson oss med på en resa från Broby i söder till Piteå i norr. Vi får möta tio församlingar som på olika sätt har valt att svara på det behov av integration de ser i sitt samhälle. Istället för att låsa sina dörrar i rädsla har de valt att välkomna och öppna dörren på vid gavel. Vi får besöka allt från språkcaféer och SFI-kurser till arbetsträning och ett projekt med interreligiöst samarbete.

Pierre Eriksson visar att det finns många vägar för en lyckad integration.

Att vi inte behöver göra det så komplicerat vittnar en av bokens eldsjälar om:

”Det handlar om att sätta sig in i de nyanländas situation, att fråga sig själv vad man skulle ha behövt och hur man skulle vilja bli bemött om man själv var tvungen att lämna sitt land. Att tänka att vi alla är samma människor i grund och botten.”

Boken är en varm kontrast till de ansiktslösa siffrorna, statistiken och fördomarna som så ofta skriker högst i debatten i massmedia. Ingen sticker under stol med att det tidvis är svårt, men den eftersmak som boken lämnar kvar är hur vackert det är när vi vågar öppna våra liv för att hjälpa andra och välja att se likheterna istället för olikheterna.

Flera av dem vi får möta vittnar om hur deras arbete har förändrat livet både för våra nysvenska grannar och för församlingen och samhället i stort. En röst från Torsby sammanfattar bokens innehåll och pekar ut riktningen för Sveriges kyrkor:

”Vi måste våga prata om det som fungerar och det som inte fungerar och samtidigt visa på goda exempel. Jag tänker att det är ett av kyrkans viktigaste uppdrag.”

Att läsa denna bok och låta sig inspireras skulle kunna vara ett första steg i riktning mot förändring.

print