Scroll to top

Att ta emot alla som gäster

Jan Gunnarsson och Olle Blohm: Det goda värdskapet (Dialogos — flera utgåvor)

”Vi hälsar varandra välkomna till gudstjänst”, säger många kyrkvärdar som har lärt sig att man inte ska signalera att gudstjänstdeltagare är på besök utan att alla har kommit hem för att vara med.

Det kan verka som om Jan Gunnarsson och Olle Blohm säger tvärtemot i Det goda värdskapet – konsten att få människor att känna sig välkomna, men jag undrar om det inte är att kräva för mycket av deras resonemang. Värdskapet innebär visserligen att var och en av oss alltid ska behandla alla medmänniskor som gäster, men det är snarare en tydlig bild av vänlighet och välvillighet än en exkludering eller ett maktspråk.

I bokens inledning berättar Jan Gunnarsson om några upplevelser som ledde honom fram till insikten att han ville vara en god värd och att de människor som han hade uppskattat mest var de som tog emot honom som en gäst.

Han bad på ett tidigt stadium Olle Blohm att hjälpa honom att skriva en bok om värdskap, och sedan dess har den kommit ut i flera reviderade utgåvor och också i flera översättningar. Värdskapet har blivit ett föredragsämne – och ett registrerat varumärke som förvaltas av ett företag.

Har värdskap något med gästfrihet att göra? Med kyrkans gästfrihet?

Det kan det absolut ha. Inte när Jan Gunnarsson skriver om att det inte är det som händer utan hans egen reaktion på det som händer som är det avgörande – det är farligt likt många andra självutnämnda profeters budskap och kan bli en mycket, mycket tung börda för människor som har drabbats hårt och söker sig till kyrkan som en trygg gemenskap.

Med om vi tänker på värdskapet som ett medmänniskoskap?

I en församling där personal och frivilliga arbetar tillsammans med välkomnande kan Jan Gunnarssons berättelser och resonemang fungera som inspiration och utgångspunkt för samtal. Hur ska vi göra för att varje människa ska kunna känna sig välkommen här? Finns det bra sätt att säga just välkommen, finns det ord att undvika, finns det internjargong eller annat som inte passar, ska vi till exempel fungera som serveringspersonal eller visa redan från början att här är alla välkomna att hjälpas åt och hjälpa till?

Kom ihåg bara: också den som är ny kan ha kommit hem just den dagen. Vi är alla gäster, och samtidigt är ingen av oss det.

print