Scroll to top

Läs och lämna vidare

Siri Strand och Emma Westas Rödin: Ryck upp mig! (Lava förlag 2018)

Siri Strand och Emma Westas Rödin var klasskamrater på högstadiet och träffas flera år senare på psykakuten. De mår väldigt dåligt, och diagnoserna travas på hög. Snart har de dock ett gemensamt mål: att få slut på katastroftänkandet. De börjar prata om det som känns, och år 2014 blir samtalen till Pillerpodden. Fyra år, runt 200 poddavsnitt och mängder av föreläsningar senare kommer nu boken Ryck upp mig!.

Förlaget kallar Ryck upp mig! för en ”handbok i psykisk ohälsa, fylld av egna erfarenheter, konkreta verktyg och humoristisk distans” – en beskrivning jag helt instämmer med. I varsitt inledande kapitel berättar Emma och Siri naket och berörande om sina egna erfarenheter, för att i resten av boken föra en mer allmän diskussion. Metodiskt arbetar de sig igenom olika aspekter av vad det innebär att leva med psykisk ohälsa. Ångest och ångesthantering får välbehövligt utrymme, precis som vikten av att hitta ett språk för sina känslor och att validera dem. Anhöriga har ett eget kapitel, och som en röd tråd genom hela boken löper tankar kring vilket ansvar du har för din egen hälsa, och hur du inte kan ta ansvar för någon annans mående.

Emma Westas Rödin och Siri Strand. Foto: Magnus Aronson

Jag kan sakna en diskussion om det spretiga begreppet psykisk ohälsa, eftersom författarna ibland tycks använda det synonymt med ångest och nedstämdhet. Men även utan denna distinktion har boken mycket att ge. Att läsa Ryck upp mig! känns lite som att få en förstående kompis att hålla i handen eller att tjuvlyssna på ett samtal som får pulsen och axlarna att sjunka. Språket är lättillgängligt, och tillsammans med upplägget gör det att boken främst riktar sig till en ung målgrupp, även om den har något att ge till de flesta, oavsett ålder.

Ryck upp mig! är en utmärkt bok för den som möter unga människor. Läs den för att få en inblick i något som är många ungas vardag, och lämna den sedan vidare till ett barn, syskon, en konfirmand eller någon annan som behöver den uppmuntran och förståelse som Siri och Emma erbjuder.

print