Scroll to top

I botten av vinbägaren

Shams Od-Din Mohammad Hafez
Dikter
Bokförlaget h:ströms litterära klassiker
översättning: Ashk Dahlén

1300-talspoeten Hafez är en portalfigur i den persiska litteraturen. Hans inflytande kan jämställas med Shakespeares. Också i mystika traditioner är hans verk centralt – främst inom islam, där han på djupet har inspirerat sufismen, men mystiker i andra religioner och utanför konfessionerna söker sig också till honom.

Hans texter speglar en överskridandets plats som tycks gemensam för alla människor – ”det som är botten i dig är botten också i andra” för att tala med vår egen mest välbekanta mystiker i poesin, Gunnar Ekelöf.

Den nyligen alltför tidigt bortgångne religionspsykologen Antoon Geels, som i ungdomen skrev sin doktorsavhandling om skomakaren och ”barfotamystikern” Hjalmar Ekström, har talat om erfarenheten av en ”tillvarons stilla grund” som gemensam nämnare för Gudsmötet i alla religioner. I den grunden ankrar både Ekelöf och Hafez, samtidigt som båda hade en annan musa: alkoholen.

Ofta har Hafez beskrivits som en dionysisk poet, med sinnlighet, erotik och drickande i fokus för sina kärlekssånger till Gud och människor. Det stämmer i stor utsträckning – bland Bibelns böcker står Höga Visan närmast Hafez idiom – men hans verk har också djupare och mörkare bottnar. I botten av vinbägaren skymtar motsvarigheter till Predikarens ord om alltings intighet.

Ashk Dahléns nyöversättningar av Hafez samlade verk är välkomna. Dahlén, docent i iranska språk och profilerad expert på persisk litteratur, ger en matnyttig och allmänbildande 50-sidig introduktion till Hafez och hans sammanhang innan dikterna får tala i egen rätt. Att läsa dem är ofta att ställas inför trons svåraste utmaningar.

”En älskar Gud av hela sitt hjärta utan den minsta aning. / En annan åkallar Gud ovetande att Han bor i hjärtat.” Av Adams lera knådar Gud en vinbägare. Genom hela sitt liv är människan på jakt efter en bägare som rymmer både vinet och Gud, lust och sanning.

Kanske måste vi leta förgäves till vår död. Oavsett konfession kan många sökare och troende känna igen det.

Maria Küchen

print