Scroll to top

Fyra hoppfulla sånger

Johanna Brännström (text och musik): Vi är framtiden (Gehrmans Musikförlag 2017)

El Sistema är ett relativt nytt fenomen i Sverige – de första grupperna startade i Hammarkullen 2010. I Venezuela började det redan 1975 när José Antonio Abreu samlade elva barn i ett garage för att börja musicera tillsammans med dem. Den filosofi som snart började spridas beskrivs på El Sistemas svenska webbplats som ”att man genom att lära ut orkesterdisciplin främjar social och intellektuell utveckling för individen och skapar alternativ, bortom fattigdom och gatans våld och kriminalitet”, och resultatet ska ”[i] förlängningen [bli] – ett bättre samhälle”.

Favelorna och utsatta områden i svenska städer har en del gemensamt och skiljer sig också åt på många punkter, men 25 kulturskolor arbetar nu med musikundervisning på förskolor och grundskolor i utsatta områden enligt El Sistema-metoden. En av dem är Umeås, och en av pedagogerna där är Johanna Brännström.

Lägret Side By Side By El Sistema samlar unga musikutövare från stora delar av landet i Göteborg och blir en manifestation av rörelsens filosofi. Dessutom ordnas samlingskonserter på olika platser.

Det var inför en sådan konsert som Johanna Brännström letade efter sånger – och började komponera själv. Nu finns ett körhäfte och ett körledarhäfte med titeln Vi är framtiden hos Gehrmans förlag, som rekommenderar sångerna till församlingsbarnkörer också. Det är inte svårt att se kopplingen mellan inledningsraden ”Tänk, om alla människor på jorden kunde varandras namn!” och ämnesorden Gemenskap, Barn, Insikt, Tillsammans och Hopp, till exempel.

De fyra sångerna varierar i längd och svårighetsgrad (tre är tvåstämmiga), och de har både utskrivet pianoackompanjemang och ackordanalys.

Var det någon som ville invända mot materialets titel? Det behövs inte. Medan en grupp barn sjunger ”Vi är framtiden innan den finns till, fröet på marken, äpplet på grenen. Allt som växer, spirar och gror bär också framtiden inom sig” sjunger den andra gruppen ”Framtiden är här och nu, framtiden är jag och du”.

print