Scroll to top

Ett kyrkans familjealbum

Syster Siluana Tengberg
Ledstjärnor – förebilder i kristet liv
Artos förlag

Det berättas om den helige Botvid att ofta vandrade i skogarna. På frågan varför han gjorde det svarade han: ”Jag trampar upp stigarna. Så att det ska bli lättare för andra att gå där…”

I sin bok Ledstjärnor – förbilder i kristet liv berättar syster Siluana Tengberg, benediktinnunna i klostret Mariavall på Österlen i Skåne sedan 2002, om åtta personer. De kommer från olika tider och olika sammanhang, och precis som den helige Botvid har de trampat upp stigar, stigar som lett människor närmare Jesus och närmare varandra. De visar på ett mod, en uthållighet, en glädje, en hängivenhet och ett hopp, som hade varit alldeles omöjlig utan tron.

Att läsa syster Siluanas bok är som att bläddra i ett familjealbum. Är det inte det som synaxarierna, samlingarna med berättelser om de heligas liv, är? Ett kyrkans familjealbum, och till det berättelserna, minnena och närvaron?

Ledstjärnor berättar om drottning Josefina, om skolflickan Alphonsine, om missionären Bruce Olson och om eremiten fader Lasarus. Stigarna leder genom salarna i Stockholms slott, till en skolgård i Rwanda, genom Latinamerikas djungler och till en grotta i Egypten. Anslaget är brett, men syster Siluana håller kursen. Berättandet är ömsint men aldrig sentimentalt.

Och rösten finns där: ”Kom, och följ mig.” Stigarna är upptrampade.

print