Scroll to top

Kenya/Sverige: Till minnet av Agnes Abuom

Agnes Abuom, moderator i Kyrkornas världsråds centralkommitté, vid en samling i Narobi i maj 2019. Bild: Gregg Brekke, Kyrkornas världsråd

Agnes Abuom

1949–2023

Agnes Abuom avled i Nairobi den 31 maj 2023. Hon hade mycket starka band till Uppsala, talade gärna svenska och hänvisade ofta till Nathan Söderblom. Hon blev själv en av vår tids mest framträdande ekumeniska ledare.

Vid mässan i Uppsala domkyrka tisdagen den 13 juni klockan 12 kommer minnet av Agnes Abuoms liv och betydelsefulla ekumeniska insatser att uppmärksammas. Efter mässan följer en informell samling i Katedralkaféet. Samtidigt firas Memorial Service i Nairobi.

Agnes Abuom, f. Chepkwoni, kom från Kenya som politisk flykting till Uppsala 1976. Hon fullbordade sin lärarutbildning innan hon anställdes i Kyrkornas världsråds ungdomsavdelning i Genève där hon stannande i två år. Hon återvände till Uppsala och disputerade 1985 i missionsvetenskap på avhandlingen The Role of Non-Governmental Organizations in Development in Africa – A Study of the National Christian Couucil of Kenya 1963­–1978. Sedan arbetade hon med flyktingfrågor i Sudan och som lärare i Zimbabwe.

Agnes återvände till Kenya 1989. En tid satt hon fängslad på grund av sin opposition mot president Daniel Arap Moi men släpptes och anställdes av den anglikanska kyrkan för att arbeta med samhällsutveckling och medborgarrättsfrågor.

Hon hade haft kontakt med Kyrkornas världsråd ända sedan hon som 25-åring deltog i generalförsamlingen i Nairobi 1975. Vid generalförsamlingen i Harare 1998 valdes hon till Kyrkornas världsråds president för Afrika. Hon var samtidigt aktiv i All Africa Conference of Churches, African Council of Religious Leaders, Religions for Peace och i National Christian Council of Kenya.

Vid generalförsamlingen i Busan 2013 valdes hon enhälligt till moderator i Kyrkornas världsråds centralkommitté, som är organisationens högsta beslutande organ. Hon var den första kvinnan och den första afrikanen på den posten. Med ödmjukhet och fasthet företrädde världens ortodoxa och protestantiska kyrkor i otaliga möten runt om i världen och såg till kyrkorna fortsatte på sin ”pilgrimsvandring mot rättvisa och fred” tillsammans trots pandemi och början av kriget i Ukraina,

Agnes Abuom tillhörde Anglican Church of Kenya. Hon var inte prästvigd men utsågs 2023 till lay canon med en rådgivande roll i relation till ärkebiskopen av Nairobi. 2017 tilldelade ärkebiskopen av Canterbury henne Lambeth Cross of Ecumenism ”for her exceptional contribution to the Ecumenical Movement”.

För arrangörerna

Ingrid Eckerdal
Stina Karltun
+Jonas Jonson

print