Scroll to top

Första steget

Kyrkan i Anafora. Foto: Anna Braw

”Äntligen!” har vi varit många som utropat när vi för första gången satte vår fot på Anafora, beläget norr om Kairo längs ökenmotorvägen mot Alexandria.

Det område som kallas Anafora började anläggas kring sekelskiftet 2000 av biskop Thomas och består numera av tre delar: Anafora som är ett retreatcenter, Anastasia som är ett folkbildningscenter, och Anamnesia som är byggt för dagskonferenser.

Biskop Thomas vision för hela Anafora är att människor – utan hänsyn till ålder, handikapp, förutsättningar, religion, kön – ska ”lyftas upp” (”anafora” betyder just det).

Det sker genom studier, undervisning och retreat, men genom praktiskt arbete i form av vävning, stickning, drejning och trädgårdsarbete stimuleras också andra sinnen. De människor som kommer hit ska stärkas i sin självaktning och självkännedom på många olika sätt, menar biskop Thomas.

Genom att träna på demokrati och genom att förvärva nya kunskaper, bland annat sådana som krävs för vidare studier, ska unga vuxna som tidigare inte har haft möjlighet att gå i skolan få hjälp att ta ett steg vidare i livet.

Därför har biskop Thomas och personal från Anafora i omgångar varit på svenska folkhögskolor för att praktiskt uppleva folkbildnings-Sverige och fundera över om detta koncept kan vara något som det egyptiska samhället skulle behöva – i så fall i en version anpassad för Egypten.

Lunds Missionssällskap har understött detta förberedande studium ekonomiskt.

Och i år, den 27 januari 2020, har den första folkhögskolekursen börjat. Anastasia har fått ett startbidrag på 300 000 kronor från LMS. 16 förväntansfulla deltagare sitter nu i skolbänken.

LMS kommer intresserat att följa detta första år när skandinavisk folkbildning möter arabisk undervisningstradition.

Med biskop Thomas som motor är förutsättningarna goda att också detta initiativ ska lyckas.

print