Scroll to top

En värld av grannar

Centralstationen i Budapest en kväll hösten 2015. Foto: Paul Jeffrey, Ikon

Det var under hösten 2015, när miljontals människor flydde för sina liv över Medelhavet och gick genom Europa för att söka skydd, som ärkebiskop Antje Jackelén började fundera på hur hon i sin roll kunde bidra till ett humant och socialt hållbart Europa.

Den hösten sjöd det av engagemang överallt. Samtidigt beskrevs situationen av somliga som utom kontroll, och i vakuumet tog rädsla och främlingsfientliga krafter för sig. I Sverige växte kritiken mot regeringen, och på ett år svängde den från att välkomna flyktingar till att införa en tillfällig asyllag som begränsade möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Ärkebiskopen diskuterade situationen med sin närmaste medarbetare, och för dem stod det klart att det behövdes en interreligiös strategi och vision för Europa.

– Det resulterade i att ärkebiskopen tog initiativet till programmet Interreligiös praktik för fred – En värld av grannar, säger Anna Hjälm som fick i uppdrag att leda programmet.

Dirk Ficca. Foto: Therese N Jonsson

Hitta praktikerna

Under vårvintern för snart två år sedan rivstartade Anna Hjälm tillsammans Dirk Ficca. Han är presbyteriansk präst och har mångårig erfarenhet av interreligiös samverkan.  De gav sig ut i Europa för att identifiera religiösa aktörer som på samma sätt som Svenska kyrkan arbetat med och för människor på flykt. Uppdraget var att skapa kontakter och hämta in erfarenheter och ”best practices” från de möten mellan religioner som ofta följer på migration.

– Vi ville hitta praktikerna, så vi frågade vi oss fram: Vilka jobbar med de här frågorna, och vem gör det här bäst? På så sätt fick vi till exempel från katolska Caritas i Aten veta att vi borde träffa Rino Pistone, en jurist som la all sin tid på att försöka stärka de människor som är fastnat i limbo i grekiska flyktingläger. Sådana möten skedde gång på gång. Det blev så tydligt att Europa är fullt av gott engagemang och medmänsklighet.

Anna Hjälm. Foto: Magnus Aronson

Delade erfarenheter

Några ämnen återkom i snart sagt varje möte oavsett land. Det ledde till att En värld av grannar hittills har arrangerat fem arbetsgrupper där deltagare från olika länder och religiösa sammanhang under några dagar arbetat sig igenom ämne för ämne: det mottagande samhället, hur policys påverkar och kan påverkas, media och narrativ, social sammanhållning och praktikers roll.

– Det har varit otroligt givande och visat på det stora behov som inte minst människor engagerade i de här frågorna har av att mötas och dela erfarenheter med varandra.

När denna artikel skrivs är det bara dagar kvar till ett större möte inom programmet. Drygt 70 personer från 15 olika europeiska länder samlas under tre dagar för att samtala om olika aspekter av migration. De representerar olika grupper, en del har egen erfarenhet av att vara på flykt, det finns ungdomar, forskare, religiösa ledare, politiker, praktiker och media.

– För att kunna vara strategiska måste vi få chanser att reflektera tillsammans – det här är en sådan chans. Som Anastasia från Grekland sa: ”Vi måste arbeta för att skapa en plats för fantasin så att människor kan föreställa sig framtiden tillsammans.”

Nätverk och vision

Interreligiös praktik för fred – En värld av grannar är inte en ny organisation eller struktur. Det är ett nätverk och en vision som ska stärka relationerna mellan religiösa aktörer och synliggöra allt gott arbete som pågår. På så sätt kan religiösa aktörer kraftfullare försvara demokratiska värderingar och varje människas rätt till ett värdigt liv.

– Runt om i Europa finns ett oändligt engagemang, säger Anna Hjälm. Vi blir starkare tillsammans, och då kan vår berättelse ta mer plats i det offentliga samtalet.

print