Scroll to top

Försöka ge hopp för framtiden

Håkan E Wilhelmsson. Foto: Svenska kyrkan i Malmö

Samhället är komplext. Det har blivit så komplext att det för många av oss ligger nära till hands att bara se till den egna uppgiften och ignorera helheten. Svenska kyrkan har inte svar på alla vår tids frågor, men vi som är med i den vill gärna vara med som både en av aktörerna i samhället och en kritisk röst att diskutera dessa frågor med.

Den kristna tron ligger till grund för det rättsmedvetande som finns i Sverige och för svensk lagstiftning. Det är en självklarhet att Svenska kyrkan ska respektera och följa lagen.

Samtidigt är det varje människas­ uppgift att i sam­hället ständigt se kritiskt på hur lagar och processer i samhället följs. Varje människa måste också se vilka konsekvenser­ lagarna och processerna får – inte minst för de svagaste och mest utsatta i samhället.

Händelsen den 25 augusti, där några familjer omhändertogs av polis vid ett läger som hade ordnats av några Malmöförsamlingar, en så kallad inre gränskontroll, är inte bara en tragisk händelse för de drabbade. Den är också ett konkret exempel på frågor som har blivit så komplexa att vårt samhälle inte klarar att hantera dem utan offentliga konflikter.

Svenska kyrkan och dess verksamheter är öppna för alla, oavsett juridisk status. Svenska kyrkan gör inte skillnad på människor. Att arbeta för människor som befinner sig i utsatta situationer är en del av kyrkans diakonala uppdrag och inget som kyrkan kan eller vill göra avkall på. Det ligger i det kristna budskapet: behandla andra som du själv vill bli behandlad. Oavsett människors juridiska status är kyrkans uppdrag att erbjuda en trygg plats för alla.

Spänningen i problematikenkring utvisningar – en spänning som återigen märktes i slutet av augusti i år – speglar ett moraliskt dilemma. Medmänskligheten kräver av mig att jag hjälper den som behöver hjälp. Kräver medborgarplikten något annat?

Såväl polisen som kyrkan tycker sig ha en bra grund att stå på. Polisen ska verkställa beslut, och kyrkans lagfästa plikt är att ta hand om svaga och utsatta människor.

När tolkningarna inte stämmer behövs samtal mellan parterna. Inte förhandlingar. Samtal.

Svenska kyrkan har inte, och ska inte ha, någon rätt att stoppa utvisningar. Svenska kyrkan har ingen rätt att sätta sig över lagen. Men vi har plikten att hjälpa, värna och skydda.

Det betyder att Svenska kyrkan och andra aktörer måste samtala om den komplexa situationen. Vågar vi inte samtala om de svåra frågorna i samhället kommer vi aldrig att kunna förbättra något. Det finns inga givna svar eller lösningar på komplexa frågor.

Jag tror att vi gör hela samhället en björntjänst när vi utvisar människor som befinner sig i ett pågående trauma. Svenska kyrkan arbetar för att lindra lidandet för traumatiserade människor. Det som hände i Kågeröd den 25 augusti, när gränspolisen gjorde en inre gränskontroll, hamnar i skarp konflikt med kyrkans sätt att arbeta.

Det är lätt att rikta kritik mot polisen efter agerandet i Kågeröd, men det är inte det jag vill åt.

Det är tillåtet för polisen att gå in och hämta folk i kyrkor, skolor och på sjukhus. Men det kanske inte är lämpligt. Mellan det att en människa får beskedet om utvisning och att utvisningen verkställs måste han eller hon ändå tillåtas leva ett mänskligt liv.

Svenska kyrkan är en av de organisationer som tar hand om dessa människor som mår fruktansvärt dåligt. Kyrkans medarbetare och församlingsmedlemmar försöker ge dem hopp inför framtiden. När vi nu gör det vill vi inte att kyrkan ska bli ett bete åt en annan funktion i samhället. Därför är vi kritiska mot polisens agerande. Uppdrag ställs mot uppdrag. Vi måste samtala om det och se till helheten: hur ska Sverige kunna fortsätta vara ett humant samhälle och samtidigt följa lagen? Detta gäller både lokalt och nationellt.

Vad händelsen den 25 augusti får för konsekvenser för framtiden går ännu inte att överblicka eller utvärdera. Men att den att påverkar oss alla står klart redan nu.

Vi vill påminna om detta så att västerlandets självklara humana verklighetsbild blir tydlig också i olika samhällsfunktioner. När nya konflikter inträffar hoppas jag att alla parter kan samtala om de komplexa frågorna.

Kyrkan arbetar aktivt för att finnas som stöd i samhället såväl här hemma i Malmö som ute i världens oroshärdar. Svenska kyrkan Malmös vision är att bidra till världens fred. Vår förhoppning är att vägen till fred börjar där vi står – och att vi alla, genom att ta små steg var för sig och tillsammans, bidrar till större samförstånd och till fred i vårt samhälle.

print