Scroll to top

Vem vill bli volontär på Anafora?

Bild: Anna Braw

En av Lunds Missionssällskaps noder i världen är Egypten. För att ytterligare stärka banden mellan Sverige och den koptiska kyrkan utlyser sällskapet tillsammans med Anaforas vänner i Sverige ett resestipendium för dig som vill arbeta som volontär på Anafora i Egypten i minst en månad och hjälpa till med olika arbetsuppgifter.

Stipendiet är på 15 000 kronor. Det täcker din resa och ditt uppehälle på Anafora.

Skriv en kort presentation av dig själv på engelska och berätta om din relation till Anafora. Skriv något om vilka färdigheter eller intressen du har – Anafora har extra stor glädje av volontärer med kunskaper om sjukvård, odling, jordbruk och återvinning, och du som skulle ha nytta av ett intyg efter din volontärperiod kan få ett sådant.

Ange också i ansökan under vilken tid du vill vara i Egypten, och skicka gärna med en bild av dig själv.

Anaforas Vänner i Sverige och Anafora i Egypten väljer tillsammans fyra stipendiater för år 2023.

Skicka din ansökan till anaforastipendiat@gmail.com senast den 1 februari 2023!

print