Scroll to top

Vill du vara volontär på Anafora?

Bild: Anna Braw

En av Lunds Missionssällskaps noder i världen är Egypten. För att ytterligare stärka banden mellan Sverige och den koptiska kyrkan utlyser sällskapet tillsammans med Anaforas vänner i Sverige för andra gången resestipendier!

Lunds Missionssällskap utlyser resestipendium för dig som vill vara volontär på Anafora i Egypten i minst en månad under 2024 och hjälpa till med olika arbetsuppgifter.

Stipendiesumman, 15 000 kronor (en månads vistelse) eller 30 000 kronor (tre månaders vistelse eller mer), täcker resa och uppehälle. 

Berätta kort på engelska om dig själv och din relation till Anafora, vilka färdigheter eller intressen du har och under vilken tid du vill vara i Egypten. Bifoga en bild av dig själv.

I år prioriterar vi yrkesfärdighet, gärna lärar-, ingenjörs- eller sjukvårdsutbildning.

Anaforas Vänner i Sverige och Anafora i Egypten utser tillsammans stipendiaterna.

Välkommen med din ansökan till anaforastipendiat@gmail.com senast den 15 mars 2024!

print