Scroll to top

Stöd för inköp av mat

Lastning i Solberga nära Kungälv. Bild: Nordisk Östmission

Nordisk Östmission grundades 1956 för att sprida evangeliet i Östeuropa. Efter Sovjets fall började vi stötta vi församlingsbyggnad i Charkiv. Idag samarbetar vi med två små lutherska kyrkor, DELKU och SELKU, med församlingar i hela Ukraina. Våra kontakter i DELKU är biskop Sjvarts i Charkiv och pastor Gross i Petrodolynske. I Charkiv stöder vi ett barnhem för funktionshindrade samt tryckning av kristen litteratur. I Petrodolynske har vi hjälpt till att bygga en lekplats som används vid barnsamlingar.

I SELKU har vi kontakt med pastor Schewtschenko i Odessa, pastor Bevs i Dnipro och familjen Miller i Mykolajiv. Vi har bidragit med löner och gett pengar för inköp av en minibuss. Församlingen i Dnipro har fått stöd till ombyggnad av kyrkolokal, i Mykolajiv har vi finansierat brunnsborrning, och vi har gett ekonomiskt stöd för inköp av mat. Från vårt lager i Solberga skickade vi i augusti en last till DELKU:s församling i Ivano-Frankivsk och i början av det här året en last till Mykolajiv.

Ukrainska ungdomar från de här kyrkorna har också fått möjlighet att delta i ungdomskonferensen Corpus Christi i Göteborg.

Martin Wihlborg, Nordisk Östmission

print