Scroll to top

”Ingen startsträcka”

Pastor Yuriy kör ut med bistånd från Sam-Hjälp. Bild: Sam-Hjälp

Sam-Hjälp startade inom Svenska Alliansmissionen för 32 år sedan och är numera en fristående biståndsorganisation. Vårt huvudfokus och vår målsättning är humanitär hjälp på kristen värdegrund till Östeuropa. Den består av hjälpsändningar samt ekonomiska medel till stöd för olika projekt och insatser, bland annat utbildningsprojekt.

Sedan slutet av 1990-talet har vi skickat hjälp och stöd till Ukraina. Den kontakt vi har idag, en organisation 20 mil väster om Kiev, har funnits sedan 2008.

När det fullskaliga kriget bröt i februari hade vi ingen startsträcka, så den första långtradaren kunde lämna Jönköping redan den 25:e februari. Sedan dess har vi kört 24 transporter med katastrofhjälp (detta skrivs i mitten av januari 2023, red:s anm). En del långtradare har vi kört till Rumänien och Polen där lasten har lastats över till andra fordon för att sedan spridas till flera delar i Ukraina, men de flesta har gått rakt till vår mottagare som sedan har distribuerat lasten vidare. Vi vet att materialet har nått 60 platser. De flesta ligger i östra Ukraina, och det fungerar tack vare det kontaktnät vår mottagare har på plats.

Hjälpen består av bland annat varma kläder, filtar, ljus, elverk, kaminer, mat, hygienpaket och sjukhusmaterial – och en ambulans. Kaminer har både skickats från Sverige och köpts in från lokala tillverkare.

Vi har upplevt enorma välsignelser i engagemanget från privatpersoner, församlingar och företag med materiella och finansiella gåvor. Tack vare ett stort antal volontärer som sorterar, packar och lastar allt kan vi se till att det förvaltas på bästa sätt.

Magdalena Liljemark, Sam-Hjälp

print