Scroll to top

Förvärrat katastrofläge

Under de senaste månaderna har läget i Afghanistan förändrats så mycket att många siffror har blivit inaktuella, men något som fortfarande är sant är att det inte har varit fred i landet sedan 1970-talet och att de många och långa konflikterna tillsammans med torka och fattigdom har gjort befolkningen, och särskilt minoritetsgrupper och många kvinnor och barn, mycket utsatta. Enligt Sverige för UNHCR finns det ungefär 2,6 miljoner afghanska flyktingar utspridda i världen. Nio tiondelar av dem befinner sig i Iran och Pakistan. Inom landet är ännu fler på flykt. Många av dem bor i tältläger.

UNHCR och Svenska Afghanistankommittén är två av de organisationer som har satsat på stöd till Afghanistan också efter att talibanerna tog över makten i landet under sensommaren. Act Svenska kyrkan arbetar på plats i Afghanistan genom sina partnerorganisationer, främst med att förse internflyktingar med vatten, mat och tak över huvudet.

print