Scroll to top

Två tredjedelar

Congres Wereldraad van Kerken te Utrecht, dr. Philip A. Potter gekozen tot nieuwe voorzitter *16 augustus 1972

I augusti bjöd Kyrkornas världsråd in till ett webbsänt seminarium om Philip Potter och hans arbete i Kyrkornas världsråd och för ekumenik i allmänhet. Han föddes 1921 och var organisationens generalsekreterare 1972–1984, den förste från södra halvklotet.
– När han var generalsekreterare övergick Kyrkornas världsråd från att vara först och främst ett europeiskt och nordamerikanskt projekt till att bli en global gemenskap på riktigt, säger Stephen Brown.
Han är redaktör för The Ecumenical Review och berättade om Philip Potter för Kyrkornas världsråds webbredaktion inför seminariet.
– Philip Potter kom från Karibien och blev själv en symbol för förändringen. Han representerade det som då kallades Tredje världen, fast själv påpekade han ofta att det i själva verket var två tredjedelar av världen. Han var med som ungdomsdelegat när Kyrkornas världsråd grundades 1948 och talade vid det mötet, så han var också en länk mellan den generation som grundade rörelsen och en ny generation ekumeniska ledare.
På Kyrkornas världsråds webbplats finns intervjun med Stephen Brown och en gratis e-utgåva av boken At Home with God and in the World – A Philip Potter Reader som gavs ut 2013.
(Källa: Nyhetsbrev från Kyrkornas världsråd)

print