Scroll to top

Förmöte med GETI

Bild: Albin Hillert, Kyrkornas världsråd

Ett hundratal unga teologer, många av dem också studenter vid det ekumeniska institutet i Bossey i Schweiz och fyra av dem svenskar, samlades några dagar före Kyrkornas världsråds stora möte i Karlsruhe i månadsskiftet augusti–september. Global Ecumenical Theological Institute, GETI, finansieras delvis av Lunds Missionssällskap, och de fyra svenska teologerna hade också fått resebidrag från sällskapet. Heike Springhart, biskop av Baden, sa i sitt inledningstal:
”Idag är uppdelningens och fientlighetens gränser fortfarande en verklighet, och för mig som europé har de kommit närmare än tidigare (…). Vi lever i en tid när ett krig rasar i Europa, och det innebär stora utmaningar. Under pandemin såg vi hur människor distanserar sig från varandra och ibland blir fientliga och hur delad vår värld är. (…) Som kontrast ger Gud oss Kristi kärlek som flyttar på gränser och tar bort dem. Detta händer inte utan att vi anstränger oss, och det kräver rörelse och kraft.”

Under en gudstjänst byggde GETI:s deltagare en symbolisk mur på altaret som en påminnelse om hur människor hindras från att möta varandra.
Källa: nyhetsbrev från Kyrkornas världsråd

print