Scroll to top

Sverige/Etiopien: Överens

På Hamlin Fistula Hospital i Addis Abeba behandlas kvinnor som har drabbats av förlossningsskador. Foto: Hamlin Fistula Hospital

Centerkvinnor, Fredrika Bremer Förbundet, Kristdemokraternas Kvinnoförbund, Liberala Kvinnor, Miljöpartiet de Gröna, Moderatkvinnorna, Riksförbundet Hem och Samhälle, S-kvinnor och Svenska Kvinnors Vänsterförbund – vad har de gemensamt utöver att de har sina medlemmar i Sverige?

Jo, ett engagemang för etiopiska kvinnor som är drabbade av förlossningsskador, så kallade fistlar.

– Jag blev vald till ordförande nu i mars, berättar Kerstin Engle som har suttit i riksdagen för socialdemokraterna.

Trots listan är Stiftelsen Fistulasjukhuset partipolitiskt och religiöst helt obunden. ”Sammansättningen förklaras”, står det på dess webbplats, ”av att en delegation från det dåvarande Kvinnorådet för Internationellt Bistånd, KIB, besökte sjukhuset 1984. Deltagarna blev så berörda av makarna Hamlins arbete att de beslöt att stödja sjukhuset genom att skapa en tvärpolitisk stiftelse.”

Kerstin Engle, ordförande i Stiftelsen Fistulasjukhuset. Foto: Sveriges Riksdag

Mycket kan gå snett under en förlossning, särskilt om mamman är ung tonåring eller undernärd, och några av de skador som kan uppkomma gör att det läcker urin eller avföring genom en fistel, en smal gång som utgår från en hålighet i kroppen och slutar i en annan (i det här fallet i vagina). Kvinnor som drabbas av fistlar har tidigare ofta blivit utstötta ur familj och samhälle.

Kvinnorådet från Sverige var på en större resa i Afrika, och stunden på Hamlin Fistula Hospital var ett av många studiebesök.

– KIB var ett rådgivande organ som samlade kunskap om hur bistånd till kvinnor främjar utvecklingen i länder världen runt, berättar Kerstin Engle. Deltagarna var inte beredda på chocken när de mötte kvinnorna i sjukhussängarna och förstod hur många som behövde hjälp. Fistulaskador var ett totalt okänt område här i Sverige. De blev så gripna av upplevelsen och av de två läkarnas kärleksfulla omsorgsfilosofi, och när de kom hem började de planera för att kunna stötta arbetet i Addis.

Kvinnor på sjukhuset tar ofta vara på tiden genom att sticka rutor till färgglada filtar som de till vänster. Foto: Hamlin Fistula Hospital

Catherine och Reginald Hamlin kom till Addis Abeba från Australien och Nya Zeeland 1959, såg stora behov och grundade på 1970-talet sitt sjukhus som fortfarande är det enda i världen med gratis specialistvård av förlossningsskador. Tillsammans utvecklade de en vårdfilosofi och operationstekniker som har spridits till fler länder. Nu finns det också filialsjukhus på fler platser i Etiopien.

– Vår viktigaste uppgift är att samla in pengar till behandling, rehabilitering och förebyggande arbete, säger Kerstin Engle. Det finns insamlingsstiftelser i flera andra länder också. Det förebyggande arbetet är utbildning av barnmorskor som sedan arbetar ute i olika delar av landet med mödra- och förlossningsvård. Rehabilitering innebär att varje behandlad kvinna får stöd i att återvända till sin familj eller i andra åtgärder. Catherine Hamlin lever fortfarande – hon är 94 år och bor kvar i ett hus på sjukhusområdet.

***

Hamlin Fistula Hospital

Berättelsen om hur läkarparet Catherine och Reginald Hamlin kom att bygga ett sjukhus för en av de mest utsatta grupperna kvinnor i världen finns beskriven i böckerna The Hospital by the River och Catherine’s Gift, som Catherine Hamlin och författaren John Little har skrivit tillsammans.

print