Scroll to top

Nödläge och glädje

Peter Halldorf. Bild: Kristoffer Lignell

– Nästa vecka åker jag till London med de äldsta barnbarnen, säger Peter Halldorf. Vi reser via Paris.

Han tar emot i en nyinredd källarlokal i den tidigare baptistkyrkan på Stora Badstugatan i Linköping – vita valv, hyllor med högar av tidigare nummer av tidskriften Pilgrim, en samtalshörna med två fåtöljer och ett litet bord där några nyutkomna böcker får plats. På markplanet och i en annan del av källaren driver hans svärdotter Lydia Halldorf Babettes Kafferi och Bageri tillsammans med vänner och anställda, och en dag som denna sitter många av gästerna också på uteserveringen.

– Baptistförsamlingen här i Linköping gick ihop med Equmeniaförsamlingen förra året, berättar han, och nu har vi flyttat in med Pilgrims kontor och lager och med kommunitetens förlag. I juni inviger vi Johannesakademins bibliotek och studiecenter en trappa upp.

”Den andra världen är den här världen”

Några dagar före den invigningen reser Peter Halldorf till Lund. Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet har utsett honom till hedersdoktor. ”Halldorf har länge varit en av de mest centrala gestalterna inom svensk ekumenik och en av svensk kristenhets mest lästa författare och teologiska folkbildare”, lyder motiveringen. ”Förankrad i den svenska pingströrelsen och frikyrkligheten i allmänhet har han blivit en välkänd och uppskattad teolog även inom Svenska kyrkan, Stockholms katolska stift och de ortodoxa kyrkorna i Sverige, samt internationellt. Genom sitt redaktörskap, sin stora bokproduktion, men också sin omfattande föredragsverksamhet, har Halldorf haft ett stort genomslag i svensk kristenhet och väsentligt ökat olika kristna gruppers förståelse för varandra.”

Den föreläsning som han har förberett för detta tillfälle har fått överskriften ”Den andra världen är den här världen – Philip Sherrards vision i ljuset av vår planets nödläge”.

Att det finns ett samband mellan barnbarnsresan och en teolog som föddes 1922 är kanske inte självklart – men för Peter Halldorf börjar det med en sjukskrivning och en längtan efter att läsa profeten Jeremia.

Östliga teologer

– Jag hade önskat i många år att jag skulle få tid att närläsa profetlitteraturen, och jag hade samlat på mig böcker om den, berättar han. 2012 blev jag sjuk och var tvungen att tacka nej till alla uppdrag under ett halvår, och då började jag. Sedan läste jag Jeremia dagligen i sex års tid. Det satte sig i min kropp på ett sätt som jag inte var beredd på. Och när jag började skriva blev jag förvånad att det blev så politiskt. Det var naivt av mig.

Han beskriver Jeremias solidaritet med jorden, naturen och miljön som sin ingång till ämnet, och det var inte bara Jeremias egna ord eller den teologiska litteraturen som fick honom att fortsätta.

– Jag började lyssna på ett nytt sätt till de forskare som talade om klimatet, säger han, men det som har blivit tydligt för mig när jag har läst är också att en klimataktivism som är friställd från god teologi knappast blir mer än ett moralistiskt imperativ. Den kan bli förödande. Så vad är egentligen kyrkans och trons bidrag? Jag har hittat det främst hos östliga teologer. Bryggan till teologer i vår tid finns i den grekiska patristiska traditionen, där antropologin knyter an till kristologin.

Respons omgående

Alla himlens fåglar har flytt – profeten Jeremia i sin egen tid och vår presenteras av förlaget som ”ett försök att läsa en av urtidens profeter, inte bara i den tid som var hans men också i den otyglade och komplexa tid som är vår” och kom ut hösten 2017.

Peter Halldorf berättar om studierna och skrivandet som ”ett akut behov” och säger att han föreställde sig att det kunde bli glädjande och uppmuntrande om någon ville ta del av hans tankar men att han inte skrev för att kommunicera med andra, att det inte vore fruktlöst om ingen läste.

– För mig har det varit ett personligt arbete, och viktigt. ”Vem skulle orka läsa 800 sidor?” tänkte jag. Men det blev mycket respons omgående, och det mest slående är att många som inte är teologiskt skolade har läst och hört av sig, inte i första hand präster eller pastorer eller teologer – en del har sagt ”jag är inne på andra läsningen nu”. Man ska inte underskatta människors receptivitet.

Församlingsbesök

Under pandemitiden arrangerades det läsecirklar med den bok som man kan kalla uppföljaren till Jeremia-boken, Därför sörjer jorden. Tack vare att de var digitala kunde Peter Halldorf själv delta i flera träffar på olika håll, och nu har han också kunnat besöka församlingar.

– Läsecirklarna visade mig något som aldrig har varit så påtagligt för mig tidigare, säger han. Ämnet sätter igång väldigt mycket hos människor. Nyligen var jag i Betania i Östra Ryd. Det var så intressant – alla åldrar, många unga, samtal. Det här är frågor som har varit väldigt eftersatta i den del av kristenheten som jag kommer från. Det finns en stor tafatthet inför den enorma krisen, och vi är så djupt präglade av ”himmel och jord ska brinna”-teologin, vi har matats med den förkunnelsen. Ibland möter jag människor som har varit tidigt ute – det var inte jag – och jag vet att det har funnits en föraktfull hållning gentemot vissa sådana grupper.

Begränsning ger frihet

Vad kan man göra när man har insett allvaret i situationen? Peter Halldorfs beslut att helt sluta resa med flyg – resan till London går via Paris därför att det är en fin rutt för tågresenärer – resulterade hösten 2018 i en uppmärksammad artikel i tidningen Dagen.

– Begränsningen skapar en kreativitet och en frihet, säger han. Jag flög mycket innan dess, och det var en lättnad att välja bort det. De långa, långsamma resorna är en sådan glädje, och de hjälper mig. Jag reser med tåg till Bose i Italien, till exempel.

Att konsekvent resa med tåg istället för med flyg är en konkret förändring som också har blivit mycket uppmärksammad i bland annat sociala medier de senaste åren.

– Och det är ju en erfarenhet från hela den asketiska traditionen: att begränsningen är något som befriar dig och hjälper dig att säga ja eller nej. Den gör också annat möjligt, för allt som har att göra med fördjupning kräver begränsning. Men för mig är det viktigt att inte framställa mitt val som något som andra bör ta efter. Jag vill inte göra några listor. Det är så lätt att hamna i det moraliska imperativet. Vi behöver inte en ny etik, vi behöver ett nytt etos. Vi kan inte rädda något som vi inte älskar, men om nödsituationen blir en insikt kommer den att påverka vårt liv. Allvaret är så stort. Vi har i flera avseenden redan passerat vad planeten tål. Vad är vårt motiv, vår drivkraft för att ta ansvar?

Philip Sherrard. Bild: Dimitri Papadimos, Wikimedia Commons

Konsekvenser

Och Philip Sherrard och föreläsningen i Lund? Också detta hör ihop med Jeremia.

– Jag upptäckte honom när jag läste om profetlitteraturen. Han dog 1995 och har inte varit så känd i Sverige, men han är en frontgestalt inom ekologisk teologi.

Philip Sherrard växte upp i England och kom som ung vuxen till Grekland strax efter andra världskrigets slut. Han kom att ägna sig åt bland annat översättning från grekiska till engelska, åt att återställa livsvillkoren på en ö där det fanns en övergiven gruvindustri, åt arkeologi – och åt livet i den grekisk-ortodoxa kyrkan.

– Jag vill utgå från hans teologiska vision så som han skriver om den i The Sacred in Life and Art och i Human Image: World Image och The Rape of Man and Nature. Han arbetar med den stora teologiska väven.

Och Jeremia-studierna och samlingarna som de i Östra Ryd kommer att fortsätta:

– Jag har fått arbeta med profettraditionen och Gamla testamentet på ett nytt sätt, och det har fört mig in på nya områden. Vi måste fortsätta att samtala om vad det innebär att leva sant – i församlingar, gemenskaper, ungdomsgrupper och familjer. Vi kan göra val som vi berättar om och val som vi inte berättar om, det är en avvägning, men det går inte att tala om de här frågorna eller få de här insikterna utan att det får konsekvenser i våra liv.

___

Peter Halldorf och Jeremia
Efter Alla himlens fåglar har flytt – profeten Jeremia i sin egen tid och vår (Artos) och Därför sörjer jorden (Silentium) har Peter Halldorf skrivit tre mindre böcker som på olika sätt anknyter till samma ämne: Själens spegel, Den svåra kärleken och Den åttonde dagen (även dessa på Silentium).

print