Scroll to top

Okänd karta

Map of Salvation (svensk titel: Räddningens karta) är en 90 minuter lång dokumentärfilm med dramainslag av Aram Shahbazyan. Huvudpersoner är det armeniska folket och fem unga kvinnor, en av dem svenskan Alma Johansson, som kom för att arbeta som missionärer men som blev vittnen till ett folkmord, samt Svante Lundgren, docent vid Lunds universitet. Den gjordes till 100-årsminnet av folkmordet 2015, och nu finns möjligheten att boka Svante Lundgren för filmvisning och samtal eller frågestund.

print