Scroll to top

Att veta var hemma är

”Var hör jag hemma? Det är i vår tid av tilltagande globalisering och människors frivilliga och ofrivilliga förflytting en alltmera brännande fråga”, skriver Författarcentrum Syd. I boken Hemvist – berättelser från Finland och Sverige, utgiven av föreningen, berättar 18 författare från de båda länderna om var de hör hemma och var de känner sig hemma – med självbiografiska texter, noveller och dikter som form. Bland de medverkande finns Susanna Alakoski, Karmela Bélinki, Jarmo Majorin och Bim Wikström.

print