Scroll to top

Jonas Jonson om Missionärerna II

Hösten 2020 publicerade Act Svenska kyrkan ett filmat föredrag av Jonas Jonson på sin Youtube-kanal. Det handlar om Missionärerna, en bok som Lunds Missionssällskap var med och finansierade genom att köpa en delupplaga. Se det här!

print