Scroll to top

Fyra boktips från Anders Claesson, Sigtunastiftelsens bibliotekarie

”Först måste jag nog nämna Shalom Jord av Harry Månsus, och de böcker som han skrev efter den. De har ett profetiskt, skapelseteologiskt och personligt och nära tilltal. Jag var och är mycket inspirerad av Harry Månsus miljömässiga och sociala vision för kyrkan.”

”Viktig blev sedan Gunnar Edmans naturlyriska och mystika skapelseteologiska utläggningar – som i Den stora bejakelsen eller i den fina diktsamlingen Charis – med Kristus-mönstret inristat i skapelsen, i medmänniskan, i björken.”

”Nästa viktiga läsning var den kreativa, amerikanska befrielse- och feministteologen Matthew Fox. Han lyfte bland annat i Original Blessing tydligt in den mystika grunden – creation spirituality – för ett bredare engagemang i hela skapelsen, där de teologiska och andliga gränserna mellan kyrka, samhälle, kultur och skapelse, natur, kropp blev mindre exkluderande för mig.”

”Som sista – och fjärde – viktiga läsning måste jag nämna den amerikanska ekofeminist-teologen Rosemary Radford Ruether, som i bland annat i Gaia and God utifrån en historisk bakgrund tydliggjorde för mig hur den patriarkala kulturkontexten har präglat kristendomen och övriga världsreligioner, och hur det i sin tur präglat kristendomens och övriga religioners historiskt problematiska syn på kvinnan, kroppen, skapelsen, naturen.”

print