Scroll to top

Från Rättvik till norra Kina

I boken Kärleken drev henne (Narin förlag) berättar Bo Lenells om Elna Lenell, som när hon var 23 år förstod att hon skulle bli missionär i Kina.

Elna Lenell föddes i Lenåsen norr om Rättvik 1894, reste till Kina strax efter första världskrigets slut för att arbeta för Svenska Missionen i Kina (senare Evangeliska Östasienmissionen) och tjänstgjorde i norra Kina i 28 år. Hon blev mördad där. Bo Lenells har dokumenterat hennes liv och hennes arbete.

print