Scroll to top

Diakon för unga

Att många unga kvinnor inte mår bra kan vi ofta läsa om – men vad kan vuxna i kyrkornas sammanhang göra för att hjälpa och stötta dem innan det som händer dem måste kallas psykisk ohälsa? Elin Santell har i sitt arbete som diakon i Stockholm ägnat mycket tid åt existentiella samtal med ungdomar och också satsat särskilt på tjejgrupper där det finns utrymme för samtal mellan flickor tillsammans med lyssnande vuxna. Hon har samarbetat med skola, kommun och vårdinstanser. Tillsammans med journalisten Christina Zaar berättar hon i boken Samtal med unga på liv och död (Verbum 2016) om sitt arbete och om ungas behov av att få tala allvar.

print