Scroll to top

Varandra, varandra, varandra

I det svenska språket finns bara ett enda reciprokt pronomen. Jesus själv och Nya testamentets brevskrivare använder det gång på gång, ofta i uppmaningar till Jesu vänner:

Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra.

Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.

Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.

Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.

Gud har själv lärt er att älska varandra …

… så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.

Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning.

Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra.

Sträva alltid efter att göra gott, mot varandra och mot alla andra.

Håll fred med varandra.

Var gästfria mot varandra utan att knota.

Hälsa varandra med en helig kyss.

Tjäna varandra i kärlek.

Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga i dag …

Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra.

Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek.

Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.

Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud.

Och måtte Herren låta er kärlek till varandra och till alla människor bli rik och överflödande …

Bibelorden är hämtade ur Johannesevangeliet och ur flera av Nya testamentets brev i Bibel 2000:s översättning, (c) Bibelsällskapet.

print