Scroll to top

”Jag är med dig”

Bild: Matt Silveira Yja, Unsplash

Orden ”djärv” och ”djärvhet” finns inte med i Bibel 2000 – men ”Var inte rädd!” och ”Fatta mod!” är uppmaningar som återkommer många gånger. Här är några sådana verser ur Gamla testamentet – från olika situationer där någon, liksom vi, behöver en påminnelse om att en människa aldrig är ensam.

Herren skall själv gå före dig.
Han skall vara med dig.
Han sviker dig inte och överger dig inte.
Var inte rädd, tappa inte modet!

Ty jag är Herren, din Gud,
jag tar dig vid handen
och säger till dig:
Var inte rädd, jag hjälper dig.

Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.

Var inte rädd, jag är med dig.
Ängslas inte, jag är din Gud.
Jag ger dig styrka och hjälper dig,
stöder och räddar dig med min hand.

Var inte rädd, du skall inte behöva skämmas,
blygs inte, du skall inte förödmjukas.

Se till att du bevarar ditt lugn!
Var inte rädd, förlora inte modet …

Var stark, fatta mod
och hoppas på Herren!

Var inte rädd, du högt älskade,
allt skall gå väl.

Bibelverserna är hämtade ur Bibel 2000, © Svenska Bibelsällskapet.

print