Scroll to top

Ivan Illich


”Det har uppstått ett ömsesidigt beroende”

Konvivialitet

Konvivialitet

Det är vårvinter 2020. I Högsby församling arbetar Mo…