Scroll to top

Tanzania: Volontär blir handledare

Blivande dövlärare på SEKOMU. Foto: privat

Med ett bidrag från Lunds Missionssällskap har jag kunnat genomföra kursen ”Volontär i den världsvida kyrkan” vid Älvsby folkhögskola. Det är en kurs som ges av folkhögskolan och Luleå stift i samarbete med Svenska kyrkans internationella avdelning.

Utbildningen började med en Känna sig för-kurs i Uppsala i oktober 2016. I februari och i maj hade vi två kursveckor vid Älvsby folkhögskola med uppgifter under tiden emellan. Under hösten 2017 var jag volontär i Tanzania i tre månader. I januari 2018 var det utvärdering i Uppsala. Sedan jag kom hem har jag besökt församlingar och intresseorganisationer i Lunds stift för att berätta om min vistelse i Tanzania, visa bilder och informera om det vänskapsutbyte mellan våra stift som är under planering.

Min tid i Tanzania tillbringade jag i det nordöstra stiftet i den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania, ELCT, där jag deltog i församlingsarbetet och kunde knyta kontakter för fortsatt utbyte med Lunds stift.

Stiftet är sedan 10 år huvudman för ett universitet, Sebastian Kolowa Memorial University, SEKOMU. Jag är universitetslektor i specialpedagogik vid Malmö Universitet och dövlärare vid Östervångsskolan i Lund, en statlig skola för döva och hörselskadade elever. Som volontär kunde jag förstärka och stödja lärarkåren i speciallärarutbildningen på SEKOMU.

Ledningen vid SEKOMU ville att vi skulle hålla kontakten, och det har vi gjort. I mitten av maj 2018 återvänder jag för att under åtta veckor undervisa och handleda studenter på masterutbildningen i specialpedagogik med inriktning Döv/Hörsel.


Ett nyfött universitet

Sebastian Kolowa Memorial University, SEKOMU, är ett av Tanzanias nyaste universitet. Det har postadressen Lushoto och ligger i Tangaregionen i nordöstra Tanzania, i det som inom ELCT kallas Tanzanias nordöstra stift (NED-ELCT). Lushoto är ett distrikt där många tyskspråkiga kolonisatörer bosatte sig före första världskriget, och staden Lushoto hette under en period Wilhelmstal efter kejsaren Wilhelm II.

SEKOMU:s huvudbyggnad. Foto: Sebastian Kolowa Memorial University, SEKOMU

Sebastian Kolowa, som har fått ge namn åt universitetet, var stiftets förste afrikanske biskop.

Det har sedan 1960-talet funnits en så kallad secondary school och yrkesutbildningar på det som tidigare var Magamba Country Clubs område. Amerikanska och norska missionärer var med och byggde upp institutionen, som fick namnet Usumbara Trade School, och unga tanzaner studerade skrädderi, metallarbete, skomakeri, mekanik och snickeri. Den tanzanska staten tog sedan över skolan, och stiftet fick lägga ner yrkesskolan under en period, men den öppnades igen, och ELCT:s dövskola från Moshi flyttades till området.

I början av 2000-talet började bland andra biskop Stephen Munga och Anneth Munga arbeta för en ny institution på området, och nu har SEKOMU tre fakulteter: en juridisk, en naturvetenskaplig och en pedagogisk. På den pedagogiska kan man läsa bland annat kandidat- och masterprogram i specialpedagogik med inriktning på döv/hörsel, syn, tal/språk och utvecklingsstörning/autism, kandidatprogram med inriktning på estetiska eller naturvetenskapliga ämnen och ett masterprogram i diakoniarbete.

print