Scroll to top

Ut i vida världen igen

Besök hos tidigare värdfamilj i Tanzania. Bild: Act Svenska kyrkan

Fem dagar i Sverige blev det för de senaste internationella gästerna i Svenska kyrkans Ung i den världsvida kyrkan-utbyte. Det var i mars 2020.

– Det var ett tufft beslut, men de fick åka hem allihop, säger Maya Skagegård. Och sedan dess har utbytet varit på paus. Så den här omstarten är efterlängtad!

Maya Skagegård är sedan mars 2023 Kyrkokansliets samordnare för Svenska kyrkans utbytesprogram för unga – tidigare har hon bland annat arbetat med Agera-volontärerna som gör sina insatser i ett samarbete mellan Svenska Kyrkans Unga och Act Svenska kyrkan. Nu har hon kolleger i Uppsala och på Rättviks stiftsgård, och under hösten var hon i Tanzania för att återknyta kontakten med sina kolleger i Karagwe-stiftet och Bukoba-stiftet som kommer att skicka unga vuxna till Sverige och ta emot deltagare härifrån. Hon reste tillsammans med Tinde Carlbrand från Kyrkokansliet och Pontus Gunnarsson från Rättviks stiftsgård.

Maya Skagegård. Bild: Magnus Aronson

Tid och engagemang

– Till att börja med kommer vi att ha tolv platser för svenska deltagare, berättar hon. På längre sikt är vårt mål att ha 16 platser. Man kan ansöka fram till 15 mars, vi lämnar besked i april om vilka som har blivit uttagna, och de är i sina värdsstift mellan september och december.

Lunds Missionssällskaps styrelse har länge prioriterat att unga ska få stöd när de vill resa för att lära känna kristna i andra länder, gärna under lite längre perioder och gärna i form av utbyten. Till nystarten av Svenska kyrkans utbyte har Kyrkokansliet sökt och fått ett bidrag som kommer alla deltagare till del. Deltagarnas egen främsta insats är tid och engagemang.

– Man kan söka om man är mellan 18 och 30 år, och vi tittar på vars och ens intresse för kyrkan, den världsvida kyrkan, andra kulturer och globala frågor, säger Maya Skagegård. Man behöver inte ha några särskilda meriter – det är meningen att utbytet ska öppna dörrar för unga. Men ett kyrkligt engagemang letar vi efter.

Maya Skagegård har inte själv varit Ung i den världsvida kyrkan, men hennes hemstift, Uppsala stift, hade tidigare ett snarlikt eget program med ett stift i Zimbabwe, och hon var där i fem månader.

– Det gav mig så otroligt mycket, säger hon. Jag tyckte det redan då, men det är också mycket som dyker upp nu, flera år senare. Det jag upplevde där öppnade min värld och mitt sätt att tänka. Jag är så glad att jag får vara med och ge unga en sådan möjlighet!

Maya Skagegård och Phinias Ndamwesiga, som har varit Ung i den världsvida kyrkan-stipendiat i Sverige. Bild: Maya Skagegård

Tanzania eller Filippinerna

De tolv deltagarna kommer den här första gången att få åka till antingen Evangelical Lutheran Church in Tanzania, ELCT, eller till Iglesia Filipina Independiente, IFI. I det tanzaniska sammanhanget arbetade länge svenska missionärer – en del av dem ersatte tyska missionärer som internerades under andra världskriget, och en svensk missionär, Barbro Johansson, satt till och med i landets parlament under en period. IFI har en helt annan bakgrund, i den katolska kyrkan, och kom till i samband med en revolution i början av 1900-talet. Också den har hållit en nära kontakt med Svenska kyrkan länge – på det teologiska seminariet i Urdaneta har Nathan Söderblom fått ge namn åt biblioteket.

– Bukoba-stiftet har arbetat med utbyte med oss sedan 2006, berättar Maya Skagegård, och nu när vi var där på besök fick vi en jättefin genomgång av våra kyrkors gemensamma historia. Vi träffade tidigare deltagare, och vi besökte tidigare värdfamiljer.

Möte om utbytesprogrammet. Bild: Act Svenska kyrkan

Våga lära

Att träffa unga och lite äldre vuxna som har deltagit i utbytet beskriver Maya Skagegård som ett av de absolut mest givande inslagen under arbetsdagarna i Tanzania.

– Vi fick fråga ut dem, och när vi bad dem att berätta vad de ville säga till unga som funderar på att söka till utbytet, vad som är det viktigaste att tänka på, sa en ung kvinna: ”Jag skulle säga att det viktigaste är ett öppet sinne, att våga lära – men kom ihåg att de som tar emot er också lär sig saker!” För mig ramar det in vad programmet går ut på.

Den som deltar i utbytet kan lära sig mycket men är också viktig själv – det kommer Maya Skagegård att förmedla till de svenska deltagarna när de påbörjar sin utbildning inför resan.

– Tidigare har vi varit på Biskops-Arnö, och det är en jättefin plats, men nu samarbetar vi med Rättviks stiftsgård, så deltagarna kommer att träffas i en miljö som är genomsyrad av kyrkan och av det internationella engagemanget. Det är något som jag är väldigt glad för.

Församlingsbesök

Två av dem som kommer att arbeta allra mest med Ung i den världsvida kyrkan, förutom Maya Skagegård, kommer också att ha sin arbetsplats på stiftsgården. De utländska deltagarna får sin utbildning där, och de svenska deltagarna samlas där både före resan och när de kommer hem igen.

– När man kommer hem igen tar ju en ny del vid, och den är viktig både för den som har varit ute och för de församlingar som får besök, säger Maya Skagegård.

I de svenska deltagarnas uppdrag ingår nämligen att berätta om erfarenheterna för barn, unga och vuxna i Svenska kyrkans församlingar.

– Utbildningen på Rättviks stiftsgård innehåller mycket om utbytesprogrammet, Act Svenska kyrkan, systerkyrkorna och länderna de kommer till, berättar Maya Skagegård. Men den är både teknisk och kreativ också. Vi vill att de ska känna sig väl förberedda, så vi provar på olika sätt att arbeta med bilder och går igenom det som man kan kalla ”det goda GDPR”, alltså hur man visar respekt när man fotograferar och använder bilderna. De kommer ju att berätta för många om Act Svenska kyrkans arbete, och förhoppningsvis är allt det som utbildningen innehåller sådant de kan aha användning för på olika områden resten av livet också.

Pontus Gunnarsson, som arbetar på Rättviks stiftsgård, hade med sig en tegelsten från Västerås till invigningen av Karagwe stifts nya domkyrka. Bild: Maya Skagegård

Domkyrkoinvigning

När gruppen från Sverige reste i Tanzania blev det, som det så ofta blir, mer än Ung i den världsvida kyrkan-samtal.

– Vi talade om de svenska prästkandidaterna som var på VFU (verksamhetsförlagd utbildning, något som ingår i många svenska utbildningar, red:s anm) där i påskas, berättar Maya Skagegård. ELCT är en stor kyrka, och de fick predika mycket. Det var mycket uppskattat.En domkyrkoinvigning i Karagwe stifts stiftsstad Kayanga blev ett annat inslag i programmet:

– Det var gudstjänst i åtta timmar och med tusentals deltagare. Pontus som är präst fick överlämna en gåva från Västerås stift som är Karagwes vänstift, en tegelsten från domkyrkan.

Men det viktigaste var att planera för de svenska deltagarnas ankomst och att genom kyrkans medarbetare och några som har varit med tidigare hälsa blivande tanzaniska deltagare välkomna.

– Jag lärde mig mycket genom att lyssna när de berättade om sina erfarenheter, säger Maya Skagegård. Det är fint med allt engagemang och alla relationer.

___

Ung i den världsvida kyrkan
Du som är 18–30 år och är engagerad i Svenska kyrkan och i internationella frågor är välkommen att söka till Svenska kyrkans utbytesprogram Ung i den världsvida kyrkan. Lunds Missionssällskap är med och finansierar utbytet, som innebär utbildning i Sverige, tre månader i Tanzania (det nordvästra stiftet eller Karagwe stift) eller Filippinerna hösten 2024 och uppföljning med församlingsbesök efter hemkomsten. Det är enkelt att hitta ansökningssidan på Svenska kyrkans webbplats, och den är öppen fram till 15 mars.


print